Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Estija

Turinį pateikė
Estija

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Apie nusikaltimą galite pranešti paskambindamas policijos pagalbos telefono numeriu 112 (jei jums taip pat skubiai reikia policijos pagalbos), pateikdamas pranešimą raštu artimiausiame policijos skyriuje arba el. paštu nusiųsdamas pranešimą atitinkamai policijos prefektūrai. Daugiau informacijos apie tai, kaip pranešti apie nusikaltimą, rasite čia.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Po to, kai pranešite apie nusikaltimą, su jumis bus susisiekta ir bus suteikta informacija apie bet kokias tolesnes procedūras (pavyzdžiui, jūsų bus paprašyta duoti parodymus, suteikti informacijos apie galimus liudytojus, padėti rinkti įrodymus ir kt.). Jei reikės, taip pat gausite informaciją apie galimą paramą nusikaltimų aukoms ir kitas apsaugos priemones.

Po savo apklausos užsirašykite baudžiamosios bylos numerį ir už bylą atsakingo tyrėjo duomenis. Taip vėliau jums bus lengviau prašyti policijos suteikti informacijos.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Turite teisę, kad per procesą dalyvautų jūsų advokatas. Jei neturite lėšų advokatui samdyti, galite pateikti prašymą teismui, kad būtų suteikta valstybės teisinė pagalba.

Visos nepilnametės aukos, kurių interesams prieštarauja jų teisėtų atstovų interesai, turi teisę valstybės teisinę pagalbą gauti nemokamai.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Nusikaltimų aukos ir liudytojai turi teisę gauti dėl baudžiamojo proceso patirtų išlaidų arba prarastų pajamų kompensaciją. Pavyzdžiui, galite prašyti kompensuoti kelionės išlaidas arba negautas pajamas dėl to, kad atvykote duoti parodymų. Jei norite gauti išlaidų kompensaciją, apie tai praneškite institucijai, iš kurios gavote šaukimą atvykti, ir gausite nurodymus, kaip pateikti savo prašymą.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jei baudžiamasis procesas bus nutrauktas, jums arba jūsų atstovui bus iškart nusiųsta to sprendimo kopija. Kaip nusikaltimo auka galite prašyti leisti susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga per 10 dienų po to, kai gausite sprendimą dėl baudžiamojo proceso nutraukimo. Per tas 10 dienų taip pat turite teisę prašyti, kad prokuratūra šį sprendimą peržiūrėtų.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Kaip auka, esate teismo proceso šalis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitos šalys, ir turite teisę dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar esu (arba galiu pasirinkti būti) auka, liudytojas, civilinis ieškovas ar privatus kaltintojas?

Jei yra padarytas nusikaltimas Jums, per baudžiamąjį procesą esate auka, tačiau taip pat turite teisę per tą patį procesą pateikti civilinį ieškinį. Privataus kaltinimo sąvokos Estijos teisėje nėra.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą nusikaltimo auka turi teisę:

 1. užginčyti atsisakymą pradėti baudžiamąjį procesą arba jo nutraukimą;
 2. per tyrimo įstaigą arba prokuratūrą pateikti civilinį ieškinį;
 3. sutikti arba nesutikti duoti parodymus prieš sau artimus asmenis;
 4. teikti įrodymus;
 5. teikti prašymus ir skundus;
 6. peržiūrėti proceso protokolą ir daryti pareiškimus dėl proceso sąlygų, eigos, rezultatų ir protokolo (jūsų pareiškimai bus užrašyti);
 7. po parengtinio bylos tyrimo pabaigos peržiūrėti baudžiamosios bylos turinį;
 8. dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime;
 9. sutikti arba nesutikti, kad būtų taikoma susitarimo procedūra, ir pareikšti nuomonę dėl kaltinimų ir bausmės, kaltinimuose nurodyto žalos dydžio ir civilinio ieškinio;
 10. sutikti, kad būtų taikoma laikina kaltinamojo veiksmus apribojanti nutartis, ir prašyti taikyti apribojančią nutartį;
 11. seksualinio smurto ar smurto dėl lyties atveju arba kai nusikaltimą įvykdo asmuo, su kuriuo palaikomi artimi santykiai, prašyti, kad apklausą atliktų tos pačios lyties asmuo, nebent apklausą atliktų pats prokuroras ar teisėjas arba tai galėtų sutrukdyti proceso eigai.

Nusikaltimo auka privalo:

 1. atvykti gavusi tyrimo įstaigos, prokuratūros arba teismo šaukimą;
 2. dalyvauti procese ir vykdyti tyrimo įstaigos, prokuratūros ir teismo nurodymus.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokiomis sąlygomis?

Turite teisę daryti pareiškimus ir reikšti savo nuomonę teisminio bylos nagrinėjimo metu. Turite teisę duoti parodymus teisme, jei prokuratūra prašo, kad būtumėte apklaustas.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Teismas jums praneš apie teismo posėdžių laiką ir vietą, taip pat būsite informuotas apie teismo priimtą sprendimą, kuris bus jums nusiųstas, nebent asmeniškai dalyvautumėte teisme tuo metu, kai tas sprendimas bus paskelbtas.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Bylos medžiagą turite teisę peržiūrėti prokuratūroje po parengtinio tyrimo pabaigos arba tada, kai nutraukiamas baudžiamasis procesas. Prokuratūra jus informuos apie šią teisę ir paaiškins, kaip galite peržiūrėti bylos dokumentus.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.