Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Estija

Turinį pateikė
Estija

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

 1. Estijos nacionalinės socialinio draudimo valdybos Paramos aukoms padalinys
 2. Paramos moterims centrai
 3. Policijos ir sienos apsaugos valdyba

Paramos aukoms karštoji linija

 1. Paramos aukoms karštoji linija: tel. 6121360 arba 16106 (skambučiai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00–17.00 val.).
 2. Paramos vaikams karštoji linija: tel. 16111 (vaikams, kurie praneša, kad jiems reikia pagalbos; skambučiai priimami visą parą, kiekvieną dieną).

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip, paramos aukoms paslaugos yra nemokamos.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Valstybės paramos aukoms tarnybos teikia šias paslaugas:

 1. konsultuoja aukas;
 2. padeda aukoms susisiekti su valstybės ir vietos valdžios institucijomis ir juridiniais asmenimis;
 3. užtikrina saugų apgyvendinimą;
 4. užtikrina maitinimą;
 5. užtikrina būtinų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
 6. teikia būtiną materialinę paramą;
 7. teikia būtiną psichologinę pagalbą;
 8. teikia būtinas vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, kad būtų galima naudotis paramos aukoms paslaugomis;
 9. teikia kitas paslaugas, būtinas fizinei ir psichosocialinei aukų reabilitacijai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Valstybės paramos aukoms paslaugų teikėjai gali Jus nusiųsti į tinkamas nevyriausybines organizacijas.

Moterų namai

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.