Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Estija

Turinį pateikė
Estija

Jei patyrėte tiesioginę fizinę, materialinę ar moralinę žalą, pavyzdžiui, dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika, esate sužalotas arba yra sugadintas ar pavogtas jūsų turtas ir t. t., būsite laikomas nukentėjusiuoju. Jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus.

Estijoje baudžiamąjį procesą sudaro nusikaltimo tyrimas, kurį atlieka policija ir prokuroras. Tyrimo metu renkami įrodymai apie padarytą nusikaltimą ir įtariamą nusikaltėlį. Jei įrodymų pakanka, byla perduodama teismui. Teismas baigiasi teismui priėmus apkaltinamąjį arba išteisinamąjį nuosprendį kaltinamojo atžvilgiu. Nuteisimo atveju teismas taip pat nusprendžia dėl pateikto civilinio ieškinio, bet išteisinimo atveju šis ieškinys atmetamas. Tokiu atveju galima reikalauti kompensacijos civiliniame procese. Teismas gali nuspręsti visiškai ar iš dalies patenkinti civilinį ieškinį, jo netenkinti arba atmesti. Jei nesutinkate su sprendimu, jį galite apskųsti aukštesniam teismui.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.