Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

Jūs laikomas nusikaltimo auka, jeigu tapote veikimo arba neveikimo, kuris pagal Suomijos teisę pripažįstamas nusikaltimu, auka. Jei tapote nusikaltimo auka, turite tam tikras teises iki teisminio nagrinėjimo pradžios, teisminio nagrinėjimo metu ir po jo.

Baudžiamojo proceso Suomijoje pradžia – ikiteisminio nagrinėjimo etapas, už kurį paprastai atsako policija. Šiame etape nustatoma, ar nusikalstama veika iš tikrųjų buvo padaryta, kokiomis aplinkybėmis ji buvo padaryta, ir išaiškinama susijusių šalių tapatybė. Taip pat nagrinėjamas dėl nusikalstamos veikos padarytas sužalojimo mastas arba žalos dydis ir jūsų reikalavimai.

Jeigu yra pakankamai įrodymų, kad buvo padaryta nusikalstama veika, prokuroras pateiks kaltinimus ir perduos bylą teismui. Teisminio nagrinėjimo metu teismas nagrinėja įrodymus ir kaltinamąjį pripažįsta kaltu arba jį išteisina. Baudžiamasis procesas gali būti tęsiamas, jeigu viena iš šalių paduoda apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismui.

Toliau pateikiamos nuorodos, kurias spustelėję rasite susijusios informacijos.

1. Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2. Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

3. Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4. Kompensacija

5. Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 19/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.