Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Paramos aukoms struktūros nurodytos paramos aukoms asociacijų kataloge Annuaire des associations d’aide aux victimes.

Galite kreiptis į paramos aukoms asociaciją, esančią arčiausiai jūsų gyvenamosios vietos.

Paramos aukoms karštoji linija

Speciali pagalba aukoms

  • Vaikai pavojuje: 119 – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę
  • Dingę vaikai: 116 000 – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę
  • Smurtas prieš moteris: 3919 — 7 dienas per savaitę, pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 22.00 ir šeštadieniais, sekmadieniais bei nedarbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00
  • Išžaginimas ir seksualinė prievarta: 0 800 05 95 95 – pirmadieniais–penktadieniais nuo 10.00 iki 19.00
  • Rasistiniai išpuoliai: 01 40 35 36 55 – antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10.30 iki 13.30
  • Homofobiniai išpuoliai: 01 48 06 42 41 – pirmadieniais–penktadieniais nuo 18.00 iki 22.00, šeštadieniais nuo 14.00 iki 16.00 ir sekmadieniais nuo 18.00 iki 20.00
  • Patyčios mokykloje: 3020 — pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 20.00 ir šeštadieniais nuo 9.00 iki 18.00

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip, paramos aukoms asociacijų teikiama pagalba yra visiškai nemokama.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Medicinos pagalba

Auka, apsilankiusi ligoninėje, gali pasikonsultuoti su gydytoju ir gauti pažymas, kuriose būtų patvirtinti jos patirti sužalojimai.

Smurtas šeimoje

Jei gresia pavojus, auka, nepriklausomai nuo jos santuokinės padėties, gali šeimos bylų teismo teisėjui (pranc. juge aux affaires familiales) apygardos teisme (pranc. tribunal de grande instance) pateikti prašymą skubos tvarka priimti apsaugos orderį, pagal kurį auka gali laikinai gyventi šeimos namuose be smurtaujančio partnerio.

Teisinė pagalba

Kiekviename apygardos teisme yra paramos aukoms biuras (pranc. bureau d’aide aux victimes), kurį administruoja paramos aukoms asociacija. Šie biurai teikia informaciją ir padeda nusikalstamų veikų aukoms, jas remia, taip pat paaiškina aukoms teismų veikimą ir bet kokius vykstančius su auka susijusius procesus. Tokiu būdu aukos gali sužinoti apie:

  • bet kokius neatidėliotinus veiksmus, pavyzdžiui, kai reikia skubiai atvykti į teismą (pranc. comparution immédiate);
  • baudžiamojo proceso eigą.

Aukoms visada bus patarta dėl bet kokio kompensavimo mechanizmo, kuriuo jos gali pasinaudoti.

Teikiama pagalba yra nemokama ir konfidenciali.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Paramos aukoms asociacijos padeda aukoms proceso metu teikdamos nemokamą informaciją teisiniais ir socialinės gerovės klausimais bei psichologinę paramą. Jų atstovai gali aukoms padėti pateikti skundą arba prašymą pripažinti civiliniu ieškovu baudžiamajame procese. Jie taip pat gali dalyvauti baudžiamosios bylos posėdžiuose ir padėti aukai suprasti procedūros etapus ir įvairių bylos dalyvių priimamus sprendimus.

Paramos aukoms asociacijos gali veikti žandarmerijos ir policijos nuovadose, ligoninėse, teismo rūmuose, socialinės paramos įstaigose ir pan. Jų adresai ir telefono numeriai pateikiami teismuose ir žandarmerijos bei policijos nuovadose ir kataloge, kurį galima rasti spustelėjus šią nuorodą.

Be šių įprastų paramos aukoms asociacijų yra daug kitų specialaus pripažinimo neturinčių organizacijų, dirbančių konkrečiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su asmens sužalojimais, smurtu šeimoje, eismo įvykiais, gydymo klaidomis ir pan. Kai kurios asociacijos, kurios specializuojasi teikdamos pagalbą smurto aukomis tapusioms moterims, gali joms ir jų vaikams suteikti laikiną būstą.

Paskutinis naujinimas: 07/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.