Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

Būsite laikomas nukentėjusiuoju, jei patyrėte žalą (pvz., buvote sužeistas arba jūsų asmeninis turtas buvo sugadintas arba pavogtas ir kt.) dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika. Jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros individualios teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Prancūzijoje baudžiamąjį procesą sudaro tyrimas ir teismo procesas. Atsižvelgiant į įvykdytą nusikaltimą egzistuoja dvi tyrimo rūšys: policijos tyrimas, kurį vykdo kriminalinės policijos pareigūnai, pavaldūs prokurorui, ir teisminis tyrimas, kurį vykdo kriminalinės policijos pareigūnai, pavaldūs ikiteisminio tyrimo teisėjui, arba pats ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Užbaigus tyrimą, atsižvelgiant į surinktus įrodymus, byla gali būti nutraukta arba perduota nagrinėti teismui. Pastaruoju atveju teismas ištirs surinktus įrodymus ir nuspręs, ar nusikalstama veika įtariamas asmuo yra kaltas. Jeigu nusikalstama veika įtariamas asmuo pripažįstamas kaltu, teismas skiria jam bausmę. Priešingu atveju nusikalstama veika įtariamas asmuo paskelbiamas nekatu ir paleidžiamas arba išteisinamas.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4. Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 07/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.