Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Jei patyrėte žalą, pavyzdžiui, dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika, esate sužalotas arba yra sugadintas ar pavogtas jūsų turtas ir kt., būsite laikomas nusikaltimo auka. Jums, kaip nusikaltimo aukai, įstatymuose nustatytos tam tikros teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Vokietijoje baudžiamasis procesas pradedamas policijos ir prokuroro atliekamu ikiteisminiu tyrimu; tyrimas gali būti pradedamas ir gavus nukentėjusiojo (-iųjų) pranešimą apie nusikaltimą. Jei nebus surinkta pakankamai įrodymų prieš įtariamąjį, kad būtų pateikti kaltinimai, prokuroras bylos nagrinėjimą nutrauks. Priešingu atveju, jei bus surinkta pakankamai įrodymų, prokuroras įtariamajam teisme pareikš kaltinimus. Prokuroras gali nutraukti bylos nagrinėjimą išimties tvarka, jei, pavyzdžiui, įtariamasis atlygino jums materialinę žalą arba įvykdė tam tikrus įpareigojimus ir nurodymus.

Jei, pateikus kaltinimus, teismas pradeda bylą nagrinėti, įrodymai prieš kaltinamąjį bus įvertinti teismo posėdyje. Jei teismas pripažįsta kaltinamąjį kaltu, jis bus nuteistas ir jam bus paskirta bausmė. Teismas taip pat gali nutraukti procesinius veiksmus prieš kaltinamąjį, jei, pavyzdžiui, kaltinamasis gailisi ir dalyvauja atkuriamojo teisingumo procese. Jei prieš kaltinamąjį įrodymų nepakanka, teismas turi jį išteisinti. Priėmus nuosprendį, baudžiamosios bylos nagrinėjimas gali būti tęsiamas pateikus skundą aukštesnės instancijos teismui.

Jeigu esate nusikaltimo auka, baudžiamosios bylos nagrinėjime galite dalyvauti kaip liudytojas arba imtis dar aktyvesnių veiksmų oficialiai tapdamas privačiu kaltintoju arba civiliniu ieškovu ir taip galėdamas pasinaudoti įvairiomis jums priklausančiomis teisėmis. Kaip privatus kaltintojas galėsite atlikti prokuroro funkcijas; kaip civilinis ieškovas procese dalyvausite kartu su prokuroru.

Šiose duomenų suvestinėse (spustelėję atitinkamą nuorodą) susipažinsite su skirtingais proceso etapais ir savo teisėmis nusikaltimo ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, teikiant pranešimą, vykstant teismo procesui ar pasibaigus (pirmosios instancijos) teismo procesui. Taip pat jose rasite daugiau informacijos apie pagalbą ir paramą, kurią galite gauti.

Šie informaciniai puslapiai, žinoma, tėra trumpas supažindinimas su įvairiomis taisyklėmis. Be to, jeigu kaltinamasis yra paauglys arba jaunas suaugusysis, jums prireiks konkretesnės informacijos. Jos čia išsamiai pateikti negalime.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 19/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.