Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Būsite laikomas nusikaltimo auka, jei dėl įvykio, kuris pagal Graikijos teisės aktus laikomas nusikalstama veika, patyrėte žalos, pvz., buvote sužalotas, buvo padaryta žalos jūsų nuosavybei arba ji buvo pavogta. Teisės aktais jums, kaip nusikaltimo aukai, suteikiamos tam tikros asmeninės teisės prieš prasidedant teisminiam nagrinėjimui, jo metu ir jam pasibaigus.

Graikijoje baudžiamasis procesas pradedamas atliekant nusikaltimo tyrimą (gr. dierévnisi). Kartais tyrimas išskiriamas į ikiteisminį tyrimą (gr. prokatarktikí exétasi) ir teisminį tyrimą (gr. anákrisi). Ikiteisminio tyrimo tikslas yra ištirti bylos aplinkybes ir nustatyti, ar reikia pradėti baudžiamąjį procesą.

Tyrimą atlieka policija ir teismo pareigūnai – prokuroras (gr. eisangeléas), tyrimą atliekantis teisėjas (gr. anakritís)) arba abu. Baigus tyrimą už bylą atsakingas policijos pareigūnas visus surinktus įrodymus perduos prokurorui. Tada prokuroras įvertins atliktus veiksmus ir kartu su savo rekomendacija dėl tolesnės bylos eigos perduos bylą teismui.

Teismas, peržiūrėjęs bylos medžiagą ir prokuroro rekomendacijas, priims sprendimą nagrinėti bylą arba ją nutraukti.

Teisminio nagrinėjimo metu teismas įvertins visus surinktus įrodymus ir nuspręs, ar kaltinamasis yra kaltas. Jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu, jis nuteisiamas ir jam skiriama bausmė. Jei kaltinamasis pripažįstamas nekaltu, jis išteisinamas.

Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau pateiktas nuorodas:

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 14/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.