Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Galite reikalauti, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą, pareikšdami ieškinį pagal civilinę teisę. Civilinį ieškinį galite pareikšti baudžiamajame procese, tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu. Pateikdamas savo reikalavimą įstojate į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas (gr. politikós enágon). Galite reikalauti finansinės kompensacijos už žalą jūsų nuosavybei ir (arba) už moralinę žalą, skausmą ir kančias. Į savo reikalavimą galite įtraukti visas išlaidas, kurias patyrėte dėl bylos (advokatų honorarus, atlygį teismo antstoliams, kelionės išlaidas ir pan.).

Jei teismas nusikaltimo vykdytoją pripažins kaltu, jam bus nurodyta sumokėti jums kompensaciją. Praktiškai ši kompensacija dažniausiai būna simbolinė, o jos suma būna mažesnė už jūsų faktiškai patirtą žalą. Norėdamas išsireikalauti likusią dalį, turite pareikšti atskirą ieškinį civiliniame teisme.

Be to, galite iš karto pareikšti ieškinį civiliniame teisme. Civilinių bylų teismas nusikaltimo vykdytojui nurodys sumokėti kompensaciją, kurios dydis atitiks jūsų faktiškai patirtą žalą.

Jei jūsų reikalavimas nagrinėjamas civilinių bylų teisme, galite jį pareikšti ir baudžiamajame procese; tokiu atveju civilinių bylų teisme nagrinėjama byla bus nutraukta.

Jei esate tyčinio smurtinio nusikaltimo auka, turite teisę gauti kompensaciją iš valstybės. Peržiūrėkite Europos teisminio tinklo (atkuriamojo teisingumo) informacijos suvestinę dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms Graikijoje (pateikiama anglų, graikų ir kitomis kalbomis).

Paskutinis naujinimas: 14/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.