Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Jeigu tapote nusikaltimo auka, apie jį galite pranešti artimiausioje policijos nuovadoje arba skambindami skubiosios pagalbos numeriais 107 arba 112.

Valstybės paramos aukoms tarnybos ir teisinės pagalbos tarnybos darbuotojai gali suteikti jums pagalbą artimiausiame apygardos vyriausybės biure. Nemokamos paramos aukoms linijos (Áldozatsegítő Vonal) (+36 80 225 225) darbuotojai Vengrijoje teikia skubią pagalbą telefonu visą parą.

Nacionalinė informacijos telefonu ištikus krizei tarnyba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) teikia pagalbą būtent smurto šeimoje aukoms, smurto tarp giminaičių aukoms, išnaudojamiems vaikams, taip pat prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms telefonu +36 80 205 520.

Paramos aukoms karštoji linija

 • Policija 107
 • Bendrasis skubios pagalbos numeris 112
 • Liudytojų telefono numeris (Telefontanú) +36 80 555 111 (kuriuo skambindami galite anonimiškai pranešti apie nusikalstamas veikas)
 • Paramos aukoms linija (Áldozatsegítő Vonal) +36 80 225 225 (nemokamas telefono numeris, kuriuo Vengrijoje galima skambinti visą parą)
 • Nacionalinė informacijos telefonu ištikus krizei tarnyba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) +36 80 205 520
 • NVO NANE moterų teisių asociacija (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület)
  • +36 80 505 101 (pagalbos linija išnaudojamoms moterims ir vaikams; numeriu galima skambinti nemokamai, taip pat ir mobiliuoju telefonu, pirmadieniais, antradieniais ketvirtadieniais ir penktadieniais 18.00–22.00 val.)
  • +36 40 603 006 (skirtas lytinio smurto aukoms, juo galima skambinti penktadieniais 10.00–2.00 val., taikomi vietos tarifai)
 • Patentų asociacija (Patent Egyesület) +36 70 25 25 254 (nemokamos teisinės pagalbos tarnyba, padedanti esminiais teisiniais ir psichologiniais klausimais moterims, kurios gyvena išnaudojamoje aplinkoje, juo galima skambinti trečiadieniais 16.00–18.00 val.)

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Paramos aukoms procedūros yra prieinamos netaikant mokesčių ir nemokamai. Jeigu nekalbate vengrų kalba arba jums dėl su bendravimu susijusios negalios reikalingas gestų kalbos vertėjas, vertimo raštu ir žodžiu išlaidas apmokės valstybė.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybės tarnybų ar institucijų?

Paramos aukoms tarnyba (Áldozatsegítő Szolgálat) gali

 • informuoti jus apie jūsų teises, pareigas ir galimybes,
 • pateikti informaciją apie socialinės gerovės paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugas ir sveikatos draudimo išmokas,
 • mokėti nuolatinę piniginę pagalbą (per 5 dienas nuo susijusio nusikaltimo padarymo dienos),
 • teikti emocinę paramą (įskaitant psichologinę pagalbą, jei reikia),
 • teikti teisinę konsultaciją ir praktinę pagalbą paprastais atvejais,
 • patvirtinti jūsų aukos statusą,
 • be to, kas išdėstyta pirmiau, rimtų sužalojimų patyrę asmenys ir mirusių smurtinių nusikalstamų veikų aukų giminaičiai gali kreiptis dėl valstybės kompensacijos.

Nacionalinė informacijos telefonu ištikus krizei tarnyba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) gali

 • teikti skubią pagalbą piliečiams (iš esmės moterims ir vaikams), kurie dėl išnaudojimo yra atsidūrę rimtose krizinėse situacijose,
 • po konsultacijos suteikti skubų apgyvendinimą saugiose prieglaudose asmenims, kuriems to reikia. Tai bus užtikrinama krizių namuose, kuriuose apgyvendinimas suteikiamas 30 dienų, tačiau pagrįstais atvejais jis gali būti pratęsiamas dar 30 dienų. Apgyvendinimas yra nemokamas, o prie priežiūros paslaugų priskiriama krizių namų specialistų pagalba padedant rasti saugų ir ilgalaikį problemos sprendimo būdą, be to, jie taip pat palaiko ryšius su atitinkamos paramos šeimai ir vaiko gerovės tarnybos padėjėju šeimos klausimais.

Teisinės pagalbos tarnyba (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • teikia teisines konsultacijas tais atvejais, kai bylos faktai yra gana aiškūs,
 • ir, jeigu tenkinamos teisės aktuose apibrėžtos sąlygos, ji
 1. nemokamai arba lengvatinėmis sąlygomis teikia neteismines paslaugas (konsultavimas, dokumentų rengimas),
 2. užtikrina atstovavimą per bylinėjimosi bendrininką teismo procese ir baudžiamosios bylos ikiteisminio tyrimo etape (kai bylą tiria tyrimo institucija arba prokuroras). Jeigu leidžiamas atstovavimas per bylinėjimosi bendrininką, faktines teisines paslaugas teikia advokatai ir teisės įmonės, kurios yra sudariusios sutartis su teisinės pagalbos tarnyba.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Visų pirma galite kreiptis į šias nevyriausybines organizacijas:

Baltojo žiedo labdaros asociacija (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület):

 • asmeninė priežiūra po nusikalstamos veikos padarymo,
 • nemokama teisinė pagalba,
 • nemokamas tarpininkavimas,
 • nemokama psichologinė pagalba,
 • finansinė parama asmenims, kuriems jos reikia (tik jeigu apie nusikaltimą pranešama policijai),
 • pagalba kitoms institucijoms vykdant procedūras,
 • tarpininkavimas kitoms organizacijoms ir institucijoms teikiant pagalbą.

NVO NANE moterų teisių asociacija (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület)

 • informacijos teikimas,
 • tiesioginė praktinė pagalba krizės ištiktiems asmenims (pvz., perkėlimas į moterų prieglaudas, institucijų informavimas, konsultacijos dėl veiksmų ir galimybių),
 • grupių sesijos,
 • teisinė pagalba (prireikus teikiant teisines konsultacijas).

NVO „ESZTER Ambulance“ (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psichologinė pagalba,
 • teisinė pagalba.

Patentų asociacija (Patent Egyesület):

 • informacijos teikimas ir konsultavimas,
 • bazinių konsultacijų su psichologu arba socialiniu darbuotoju užtikrinimas,
 • teisinės pagalbos teikimas išnaudojamoms moterims, taip pat smurto ir diskriminacijos dėl lyties aukoms.

Fondas „Anoniminiai pranešimo būdai“ (Névtelen Utak Alapítvány):

 • saugus apgyvendinimas,
 • reabilitavimas,
 • reintegracija.
Paskutinis naujinimas: 10/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.