Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

Būsite laikomas nukentėjusiuoju, jei nukentėjote dėl veiksmo, kuris pagal Vengrijos teisę yra laikomas nusikalstama veika, pavyzdžiui, buvote sužeistas arba jūsų turtas buvo sugadintas arba pavogtas. Jums, kaip nukentėjusiajam, Vengrijos teisėje nustatytos įvairios teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus. Informacijos apie savo teises ir pareigas baudžiamajame procese galite prašyti pateikti tyrimą atliekančią instituciją, prokurorą arba teismą, atsižvelgiant į bylos etapą.

Vengrijoje baudžiamasis procesas pradedamas tyrimu. Tyrimą paprastai atlieka policija, prižiūrint prokurorui. Užbaigus tyrimą prokuroras nusprendžia pareikšti kaltinimus ir byla perduodama teismui arba byla baigiama nagrinėti ikiteisminio tyrimo etapu dėl nepakankamų įrodymų arba todėl, kad baudžiamosios atsakomybės galimybė atmetama arba ji nebetaikoma.

Jei byla pasieks teismą, teismas ištirs surinktus įrodymus ir nuspręs, ar kaltinamasis yra kaltas. Vengrijos baudžiamajame procese (išskyrus kai kurias proceso formas) teismas taip pat gali rinkti įrodymus tiesiogiai viešame teismo posėdyje, taigi jus gali pakviesti į teismo posėdį ir apklausti kaip liudininką. Jei pripažįstamas kaltu, kaltinamasis nuteisiamas ir jam skiriama bausmė. Jei pripažįstamas nekaltu, kaltinamasis išteisinamas.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas:

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4. Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 10/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.