Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Italija

Turinį pateikė
Italija

Esate laikomas nukentėjusiuoju (nukentėjusiąja šalimi), jei pripažįstama, kad turite teisę, saugomą pagal baudžiamosios teisės aktus, kuri buvo pažeista veiksmu, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika, t. y., patyrėte žalą, kuri be kita ko sudaro nusikaltimo pagrindą.

Patiriate žalą dėl nusikalstamos veikos pagal civilinę teisę, jei dėl nusikalstamos veikos patiriate žalą (materialią arba nematerialią, tačiau bet kuriuo atveju žalą, kuri gali būti įvertinta finansiškai). Paprastai nukentėjusioji šalis pagal baudžiamąją teisę ir nukentėjusioji šalis pagal civilinę teisę yra tos pačios, išskyrus, pavyzdžiui, žmogžudystės atvejais, kuomet nužudytas asmuo yra nusikaltimo auka, o jo šeimos nariai yra nukentėjusieji (pagal civilinę teisę) ir turi teisę kreiptis į teismą ir gauti kompensaciją už patirtą žalą.

Baudžiamosios ir civilinės teisės aktuose nukentėjusiajam nustatytos įvairios individualios teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Italijoje baudžiamasis procesas pradedamas preliminariu tyrimu. Bylą tiria policija ir prokuroras. Šio tyrimo pabaigoje prokuroras gali pareikšti kaltinimus arba prašyti už preliminarų tyrimą atsakingo teisėjo baigti bylą. Tam tikrų baudžiamųjų veikų atveju procesas gali būti pradedamas tik tuomet, kai jūs, kaip nukentėjusysis pateikiate skundą policijai arba prokuratūrai.

Vykstant teismo procesui teismas tiria surinktus įrodymus ir sprendžia, ar kaltinamasis yra kaltas. Procesas užbaigiamas, kai teismas kaltinamąjį nuteisia arba išteisina, taip pat galima paduoti apeliacinį skundą aukštesniam teismui.

Kaip nukentėjusysis baudžiamajame procese atliekate svarbų vaidmenį, todėl turite teisių, kuriomis galite pasinaudoti. Galite dalyvauti kaip nukentėjusysis (nukentėjusioji šalis) be konkretaus teisinio statuso arba atlikti aktyvesnį vaidmenį oficialiai pateikdami civilinį ieškinį prieš nusikalstamą veiką padariusį asmenį.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4. Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.