Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Ar aš galiu apskųsti teismo nuosprendį ar sprendimą pripažinti nusikaltėlį nekaltu?

Ar galimi pateikti tolesni skundai?

Kokias teises aš turiu po to, kai įsigalioja teismo sprendimas?

Daugiau informacijos

Ar aš galiu apskųsti teismo nuosprendį ar sprendimą pripažinti nusikaltėlį nekaltu?

Teisminis nagrinėjimas užbaigiamas nusikaltėlio nuteisimu arba jo/jos pripažinimu nekaltu. Jeigu nusikaltėlis nuteisiamas, teismas paskiria jam bausmę. Teismas skelbia savo sprendimą viešai paskutinio teismo posėdžio metu. Jeigu Jūs teismo procese esate oficialiai pripažintas nusikaltimo auka ar civiliniu ieškovu, tačiau nedalyvavote paskutiniame teismo procese, Jums bus išsiųstas teismo sprendimo nuorašas.

Jeigu Jūs esate nepatenkintas teismo sprendimu Jūs galite jį apskųsti. Jūs galite apskųsti teismo sprendimą dėl nusikaltėlio kaltės tik jeigu Jūs dalyvavote teismo procese kaip oficialiai pripažinta nusikaltimo auka. Jeigu Jūs procese dalyvavote kaip civilinis ieškovas, Jūs galite apskųsti teismo sprendimą tik jeigu Jūs esate nepatenkintas priimtu sprendimu dėl Jūsų pateikto ieškinio.

Jūs turite pateikti skundą raštu ir po juo pasirašyti. Terminas skundui pateikti yra 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

Ar galimi pateikti tolesni skundai?

Jeigu Jūs esate nepatenkintas dėl Jūsų pateikto skundo priimtu sprendimu, Jūs galite apskųsti šį sprendimą Aukščiausiajam Teismui. Skundas turi būti pateiktas raštu ir Jūsų pasirašytas. Terminas skundui pateikti yra trys mėnesiai po to, kai paskelbiamas sprendimas dėl Jūsų ankstesnio skundo.

Kokias teises aš turiu po to, kai įsigalioja teismo sprendimas?

Nuosprendis įsiteisės, kai bus išnaudotos visos apskundimo galimybės.

Jeigu teismas nuteisia kaltininką ir paskiria jam/jai laisvės atėmimo bausmę, teisėjas Jūsų paklaus apie tai, ar Jūs norėsite būti informuotas, kai nuteistasis bus paleistas iš kalėjimo. Jeigu Jūs pareikšite pageidavimą gauti tokią informaciją, Jūs būsite informuotas apie nuteistojo paleidimą iš laisvės atėmimo vietos.

Jūs taip pat gausite pranešimą apie teismo procesą, kuriame bus svarstomas nuteistojo paleidimo iš kalėjimo anksčiau laiko klausimas. Jūs galite dalyvauti tokiame teismo procese ir apskųsti Jūsų netenkinantį sprendimą.

Daugiau informacijos:

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.