Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Jei patyrėte žalą, pavyzdžiui, dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikaltimu, esate sužeistas arba sugadintas ar pavogtas jūsų turtas ir pan., būsite laikomas nukentėjusiuoju. Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus, jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros teisės.

Liuksemburge baudžiamąjį procesą sudaro du etapai: ikiteisminis tyrimas ir teisminis nagrinėjimas. Tyrimą paprastai atlieka policija ir (arba) ikiteisminio tyrimo teisėjas. Užbaigus tyrimą, byla teikiama kolegijai. Ji sprendžia – perduoti bylą teismui ar ją nutraukti.

Jei byla perduodama teismui, teismas posėdyje ištiria surinktus įrodymus ir nusprendžia, ar kaltininkas kaltas. Jei kaltininkas pripažįstamas kaltu, teismas jį nuteisia ir skiria bausmę. Jei surinktų įrodymų nepakanka kaltininko kaltei įrodyti, teismas jį išteisina.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.