Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Malta

Turinį pateikė
Malta

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jeigu nukentėjote nuo nusikaltimo, galite apie nusikaltimą pranešti policijai. Jūsų vardu apie nusikaltimą gali pranešti jūsų sutuoktinis, vienas iš tėvų, vaikas, brolis, sesuo arba globėjas. Jūs galite pranešti policijai apie nusikaltimą, apie kurį sužinojote, net jeigu nesate nuo jo nukentėjęs.

Apie nusikaltimą galite pranešti žodžiu artimiausiai policijos nuovadai, jei reikia skubios pagalbos – skambindami pagalbos numeriu „112“, pateikdami pranešimą policijos nuovadoje arba paštu. Jeigu norite pranešimą pateikti raštu, galite jį parašyti patys arba prašyti teisininko pagalbos. Specialiai tam skirtos formos nėra. Pranešimai paprastai teikiami anglų arba maltiečių kalba, tačiau jeigu nesuprantate nė vienos iš šių kalbų ir jomis nekalbate, turite teisę pateikti pranešimą ta kalba, kurią suprantate, arba pasinaudoti vertėjo žodžiu paslaugomis. Reikia nurodyti savo asmens duomenis. Anoniminiai pranešimai iš principo priimami, tačiau dėl tokio pranešimo policija tyrimą pradės, tik jeigu nusikaltimas yra labai sunkus.

Termino, per kurį reikia pranešti apie nusikaltimą, nustatyta nėra. Tačiau įstatymu numatyta, kad praėjus tam tikram laikotarpiui nuo nusikaltimo padarymo, nusikaltimo vykdytojas nebegali būti persekiojamas. Toks laikotarpis priklauso nuo nusikaltimo pobūdžio ir gali būti nuo trijų mėnesių (kai nusikaltimas lengvesnis, pvz., žodinis įžeidimas) iki dvidešimties metų (pvz., nužudymas). Pranešti apie nusikaltimą galite ir pasibaigus tam terminui, bet policija tyrimo nevykdys. Net jeigu policija imtųsi tirti nusikaltimą, teismas nusikaltimo vykdytoją išteisintų.

Dėl lengvesnių nusikaltimų galite teikti policijai specialų skundą, pvz., tais atvejais, kai policija negali pradėti tyrimo, jeigu nepateiktas skundas. Skundai paprastai (bet nebūtinai) teikiami raštu. Galite kreiptis į teisininką, kad jis padėtų jums parengti skundą. Jūsų skunde turi būti: jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, tapatybės kortelės numeris), informacija apie nusikaltimo vykdytoją, incidento aprašymas ir liudytojų, kuriuos norite nurodyti policijai, kad ji juos apklaustų, sąrašas ir jų adresai. Taip pat rekomenduojama (bet neprivaloma) nurodyti teisinę nuostatą, kurią, jūsų manymu, pažeidė nusikaltimo vykdytojas.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Po to, kai pateiksite pranešimą apie nusikaltimą, jums bus suteiktas pranešimo numeris. Naudodamiesi pranešimo numeriu galėsite stebėti bylos nagrinėjimo eigą. Praktiškai apie bylos nagrinėjimo eigą galite sužinoti ir pagal pranešimo pateikimo datą. Informaciją apie tyrimą galite gauti ir nuėję į policijos nuovadą arba jai paskambinę.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)? Kokios sąlygos taikomos?

Nusikaltimo aukos turi teisę gauti teisinę pagalbą.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokios sąlygos taikomos?

Taip, galite prašyti kompensuoti patirtas išlaidas.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jeigu policija, ištyrusi nusikaltimą, nusprendžia nutraukti bylą jos neperdavusi teismui, kaip nukentėjęs nusikaltimo galite šį sprendimą apskųsti Magistratų teismui (Qorti tal-Maġistrati). Magistratų teismas paprašys jūsų priesaika patvirtinti pranešime pateiktą informaciją ir patvirtinti, kad esate pasirengę liudyti teisme. Taip pat turėsite sumokėti tam tikrą teismo nustatytą sumą – garantiją, kad jūsų ketinimai, susiję su nusikaltimo vykdytojo persekiojimu, yra rimti. Magistratų teismas, išnagrinėjęs įrodymus ir nustatęs, kad įrodymai pakankami, nurodys policijai tęsti tyrimą.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Galite dalyvauti procese kaip civilinė šalis. Jeigu norite dalyvauti procese kaip civilinė šalis, turite teismui pateikti paraišką. Teismas išnagrinės jūsų paraišką ir nuspręs, ar leisti jums įstoti į procesą kaip civilinei šaliai. Būdami civiline šalimi galite dalyvauti teismo posėdžiuose, net ir neviešuose, ir net jeigu duosite parodymus nagrinėjant bylą.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar galiu pasirinkti: nukentėjusiojo, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Kaip paaiškinta pirmiau, jūs galite būti liudytojas arba civilinė šalis.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Jūsų teisės ir pareigos baudžiamojo teismo teisminio nagrinėjimo procese priklauso nuo teismo, kuriame nagrinėjama jūsų byla:

  • jeigu jūsų bylą tiria policijos pareigūnas ir ji nagrinėjama Magristratų teisme, jūsų teisės yra tokios pačios kaip kaltinamojo: jūs arba jūsų advokatas gali pateikti įrodymų, atlikti kryžminę liudytojų apklausą (užduodamas klausimus per bylą tiriantį policijos pareigūną) ir kt.;
  • jeigu jūsų bylą tiria generalinis prokuroras, generalinio prokuroro pavaduotojas arba prokuroras ir ji nagrinėjama baudžiamajame teisme, jūs tegalite dalyvauti posėdžiuose ir pateikti argumentus, susijusius su nuosprendžiu, jeigu žiuri nusikaltimo vykdytoją pripažino kaltu.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar duoti parodymus? Kokios sąlygos taikomos?

Baudžiamojo proceso metu jūs veikiausiai būsite apklaustas kaip liudytojas, nes teismas norės išgirsti jūsų kaip nukentėjusiojo parodymus.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Jūs turėsite teisę gauti informaciją apie teisminio nagrinėjimo eigą ir apie galutinį nuosprendį.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Kaip civilinė šalis jūs turėsite galimybę susipažinti su teismo aktais ir dokumentais.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.