Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Malta

Turinį pateikė
Malta

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, reikalavimas atlyginti žalą)?

Teisinė procedūra, taikoma norint reikalauti, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą, – civilinio ieškinio dėl žalos atlyginimo pateikimas, jeigu baudžiamasis teismas dar neišdavė nusikaltimo vykdytojui nurodymo sumokėti nukentėjusiajam.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Jeigu toks nurodymas yra, turite teisę tą nurodymą vykdyti, tarsi civilinis teismas būtų priėmęs jums palankų sprendimą: tai reiškia, jūs galite net prašyti išduoti turto arešto orderį arba įsakymą dėl arešto.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, vyriausybė yra numačiusi galimybę tam tikromis sąlygomis, kurias savo nuožiūra gali nustatyti generalinis prokuroras, sumokėti nukentėjusiajam išankstinį mokėjimą.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Taip, jūs turite teisę prašyti kompensacijos iš valstybės pagal Nusikalstama veika padarytų sužalojimų kompensavimo schemą (Criminal Injuries Compensation Scheme).

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektroninė forma skelbiama tinklavietėje https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Ar turiu teisę į kompensaciją, jeigu nusikaltimo vykdytojas nenuteisiamas?

Yra numatyta teisė į kompensaciją, net jeigu nusikaltimo vykdytojas nenuteisiamas arba nežinomas.

Ar turiu teisę į skubią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Išimtiniais atvejais gali būti mokamos skubios išmokos, kol nėra galutinio sprendimo dėl ieškinio dėl kompensavimo.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.