Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Malta

Turinį pateikė
Malta

Jei patyrėte žalą, pavyzdžiui, dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikaltimu, esate sužeistas arba sugadintas ar pavogtas jūsų turtas ir pan., būsite laikomas nukentėjusiuoju nuo nusikaltimo. Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus, jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros teisės.

Maltoje baudžiamasis procesas pradedamas nusikaltimo tyrimu. Priklausomai nuo nusikaltimo, bylą tiria policija arba ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Ne itin sunkias nusikalstamas veikas (už kurias baudžiama bauda arba ne daugiau kaip šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme) tiria policijos pareigūnas. Jei yra pakankamai įrodymų prieš kaltininką, policijos pareigūnas perduoda bylą magistratų teismui ir teisme atlieka prokuroro funkciją. Teisme teisėjas ištiria įrodymus ir nuteisia arba išteisina įtariamą kaltininką. Jei kaltininkas nuteisiamas, tas pats teisėjas skiria jam bausmę.

Visus kitus nusikaltimus tiria ikiteisminio tyrimo teisėjai. Jei yra pakankamai įrodymų prieš kaltininką, ikiteisminio tyrimo teisėjas perduoda bylą magistratų teismui. Magistratų teismas nagrinėja įrodymus ir jei yra pakankamai įrodymų, perduoda bylą generaliniam prokurorui. Generalinis prokuroras teikia bylą nagrinėti baudžiamųjų bylų teismui. Teisiamajame posėdyje, dalyvaujant teisėjui ir prisiekusiesiems, prokuroras palaiko kaltinimą kaltininkui. Prisiekusieji nusprendžia, ar kaltininkas kaltas. Jeigu kaltininkas pripažįstamas kaltu, teisėjas nurodo skiriamą bausmę.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.