Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Jeigu nukentėjote nuo nusikaltimo, teisės aktais jums suteiktos tam tikros individualios teisės iki teismo proceso (teisminio bylos nagrinėjimo), jo metu ir jam pasibaigus. Taip pat galite naudotis įvairių formų pagalba ir jums gali būti suteikta teisė reikalauti nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo.

Baudžiamasis procesas Šiaurės Airijoje pradedamas nusikalstamos veikos tyrimu, kurio metu policija renka įrodymus. Policijai užbaigus nusikalstamos veikos tyrimą, byla perduodama prokuratūrai. Prokuroras išnagrinėja, ar įtariamojo atžvilgiu yra pakankamai įrodymų, kad būtų pagrįstų perspektyvų jį nuteisti, ir ar baudžiamasis persekiojimas jo atžvilgiu atitinka viešąjį interesą. Jeigu prokuroras nusprendžia, kad baudžiamasis persekiojimas neturėtų būti vykdomas, byla nutraukiama. Kitais atvejais prokuroras parengia bylą teismo posėdžiui ir teikia kaltinimus teisme. Bet kuriuo atveju jums praneš apie prokuratūros sprendimą ir, jeigu byla bus perduodama į teismą, su jumis bus susisiekta ir jums bus nurodyta teismo posėdžio data.

Nesunkių nusikaltimų bylos nagrinėjamos magistratų teismuose (angl. Magistrates’ Courts). Sunkesnių nusikaltimų (pvz., išžaginimo arba plėšimo) bylas nagrinėja teisėjas ir prisiekusieji Karūnos teisme (angl. Crown Court). Prisiekusiuosius sudaro 12 asmenų, atsitiktine tvarka parinktų iš rinkėjų registro, kurie išklauso teisminio bylos nagrinėjimo metu pristatytus įrodymus ir nusprendžia, ar kaltinamasis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką. Teisėjas teisminio bylos nagrinėjimo metu sprendžia teisės klausimus, pvz., ar leidžiama pateikti tam tikrus įrodymus. Teisminio bylos nagrinėjimo pabaigoje, jeigu prisiekusieji nusprendžia, kad kaltinamasis yra kaltas, teisėjas pagal teisės aktus už nusikalstamą veiką skiria bausmę.

Norėdami rasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 14/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.