Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą  (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Jeigu nukentėjote nuo smurtinio nusikaltimo, gali būti, kad turite teisę reikalauti žalos atlyginimo. Įvykus incidentui, turėtumėte kuo greičiau apie jį pranešti policijai, nebent esama pagrįstų priežasčių to nedaryti, ir turėtumėte per dvejus metus (nuo incidento, kurio metu buvote sužalotas, dienos) pateikti prašymą atlyginti žalą. Dvejų metų terminas gali būti panaikintas, jeigu kompensavimo tarnybos mano, kad vėluojama dėl pagrįstos priežasties ir terminą verta panaikinti siekiant teisingumo. Daugiau informacijos apie žalos atlyginimą nukentėjusiesiems nuo smurtinių nusikaltimų galima rasti adresu http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Teismo priteistas žalos atlyginimas

Magistratų teismas (angl. Magistrates’ Court) gali priteisti žalos atlyginimą iki didžiausios 5 000 GBP ribos už kiekvieną kaltinimą. Karūnos teismas (angl. Crown Court) turi neribotus įgaliojimus, tačiau turėtų atsižvelgti į nusikaltimo vykdytojo turtinę padėtį.

Priteisiama tokia žalos atlyginimo suma, kurią teismas laiko tinkama, atsižvelgdamas į visus įrodymus ir prokuratūros bei gynybos advokatų pareiškimus.

Teismai nurodymams atlyginti žalą skiria didelį dėmesį ir turi pateikti motyvus tais atvejais, kai tokių nurodymų nepriima.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Nurodymų atlyginti žalą vykdymas yra teismo prerogatyva.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą?  Kokiomis sąlygomis?

Ne, teismo priteistas žalos atlyginimas Šiaurės Airijoje iš anksto nemokamas.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Jūs galite turėti tokią teisę pagal Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistemą (angl. Criminal Injuries Compensation Scheme), daugiau informacijos pateikta adresu https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nenuteisiamas?

Pagal Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistemą jūs vis tiek galite turėti teisę gauti išmoką, net jeigu į jus pasikėsinęs asmuo nėra žinomas arba nėra nuteistas. Daugiau informacijos pateikta adresu https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Jeigu kompensavimo tarnybos nusprendė, kad turite teisę gauti mokėjimą, tačiau jie negali priimti galutinio sprendimo, jie gali apsvarstyti galimybę skirti laikiną išmoką. Jeigu jie negali priimti galutinio sprendimo, tikėtina, kad jie laukia, kol paaiškės ilgalaikiai jūsų sužalojimo padariniai.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.