Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Esate nusikaltimo auka, jei dėl veikos, kuri pagal nacionalinę teisę laikoma nusikaltimu, patyrėte bet kokios rūšies žalą, pavyzdžiui, smurtinius veiksmus arba žalą jūsų turtui arba jo praradimą. Kaip nusikaltimo auka pagal įstatymą turite tam tikrų teisių prieš baudžiamąjį procesą, jo metu ir po jo.

Baudžiamasis procesas Portugalijoje vyksta dviem etapais, tyrimo ir teismo proceso. Tyrimo metu policija ir prokuratūra (port. Ministério Publico) tiria bylą ir bando surinkti įrodymus, kuriais nustatoma, kas padarė nusikaltimą. Jei yra pakankamai įrodymų, kad įtariamasis padarė nusikaltimą, prokuratūra perduoda bylą teismui. Teismas savo ruožtu išnagrinėja surinktus įrodymus ir atitinkamai priima sprendimą, išteisindamas arba nuteisdamas įtariamąjį.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite šias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.