Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Galite kreiptis į Socialinio darbo ir vaikų apsaugos generalinį direktoratą (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului), kurio jurisdikcijoje yra jūsų nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta (t. y. ten, kur jūs šiuo metu gyvenate), ir tiesiogiai privatųjį ar viešąjį socialinių paslaugų teikėją; šiuo atveju reikalaujama, kad paslaugų teikėjas raštu informuotų atitinkamą generalinį direktoratą.

Priklausomai nuo jūsų bylos pobūdžio, galite susisiekti su įvairiomis institucijomis, tarp kurių:

Nacionalinė moterų ir vyrų lygių galimybių agentūra (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Ji siūlo įvairių rūšių paslaugas; tai, pavyzdžiui:

  • nemokama anoniminė pagalbos linija, skirta smurto šeimoje aukoms; visą parą septynias dienas per savaitę veikiantis skambučių centras 0800 500 333;
  • specializuotos socialinės paslaugos smurto šeimoje aukoms, teikiamos skubios pagalbos ir priėmimo centruose;
  • smurto šeimoje aukų konsultavimas, informavimas ir rekomendacijų teikimas.

Duomenys ryšiams:

Adresas: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1-a apygarda, Bukareštas

Telefonas: +40 21 313 0059

E. paštas: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Nacionalinė kovos su prekyba žmonėmis agentūra (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane), kuri priklauso Vidaus reikalų ministerijai.

Apeliacinių teismų tinklui priklauso 15 regioninių centrų. Kiekvienas centras yra pavaldus apeliaciniam teismui.

Jie siūlo įvairių rūšių paslaugas; tai, pavyzdžiui:

  • piliečiams skirta visą parą veikianti pagalbos linija, į kurią paskambinus galima gauti informacijos ir pranešti apie bet kokius potencialius prekybos žmonėmis atvejus: Pagalbos linija 0800 800 678 (nacionalinis nemokamas numeris) arba +40 21 313 3100 (skambinant iš užsienio). Darbo laikas: pirmadienis–penktadienis, 8.00–16.00 val.;
  • atitinkamų institucijų informavimas apie bet kokius potencialius prekybos žmonėmis atvejus;
  • pagalbos aukoms teikimas 15-oje regioninių centrų.

Duomenys ryšiams:

Adresas: 20 Ion Câmpineanu St., 5-as aukštas, 1-a apygarda, Bukareštas

Tel.: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Faksas: +40 21 319 01 83

E. paštas: anitp@mai.gov.ro
Interneto svetainė: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Nacionalinė užimtumo tarnyba (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă), kuri yra pavaldi Darbo ir socialinio teisingumo ministerijai

ANOFM per savo teritorinius padalinius gali suteikti registruotiems darbo ieškantiems asmenims, įskaitant nusikaltimų, visų pirma prekybos žmonėmis nusikaltimų, aukas, profesionalias įdarbinimo ir mokymo paslaugas.

Duomenys ryšiams:

Str. Avalanșei 20-22, 4-a apygarda, Bukareštas, pašto kodas: 040305

Tel.: +40 21 303 98 31
Faksas: +40 21 303 98 38

E. paštas: anofm@anofm.ro
Interneto svetainė: https://www.anofm.ro/

Rumunijos policijos generalinis inspektoratas (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Jo teritoriniai padaliniai veikia tik pasienio apylinkėse ir gali suteikti paramą ANITP prašymu, kad padėtų aukai dalyvauti konkrečiuose baudžiamosios bylos etapuose.

Policija gali jus informuoti apie jūsų kaip aukos teises.

Specializuoti IGPR padaliniai bylos nagrinėjimo metu taip pat gali suteikti fizinę apsaugą.

Nacionalinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo institucija (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție), kuri yra pavaldi Darbo ir socialinio teisingumo ministerijai.

ANPDCA yra institucija, atsakinga už teisės aktų, skirtų vaikų ir įvaikių teisėms apsaugoti, taikymo ir vykdymo stebėseną, ji taip pat koordinuoja viešųjų ar privačiųjų šios srities paslaugų teikėjų vykdomą veiklą.

Vaikų apsaugos sistema yra decentralizuota, nes DGASPC, socialinio darbo ir vaikų apsaugos generaliniai direktoratai (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) yra atskaitingi apylinkių taryboms arba Bukarešto savivaldybės apygardos vietos taryboms.

DGASPC teikia įvairias paslaugas, pavyzdžiui: smurto prieš vaikus atvejų vertinimas ir paslaugų teikimas / palengvinimas pagal parengtą planą, išsamus negalią turinčių vaikų vertinimas, išsamus kitų negalią turinčių asmenų vertinimas, socialinės neskubiosios pagalbos paslaugos, socialinė pagalbos linija, socialinės paslaugos, susijusios su smurto šeimoje ir prekybos žmonėmis prevencija, specializuotos socialinės paslaugos įvairiose institucijose.

Duomenys ryšiams: http://www.copii.ro/

Nevyriausybinės organizacijos (NVO)

Prekybos žmonėmis srityje, informacija prieinama spustelėjus šias nuorodas:

Smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo srityje; informacija prieinama spustelėjus šias nuorodas:

Vaiko teisių apsaugos srityje:

Gelbėkit vaikus (Salvați copiii)

Adresas: Intr. Ștefan Furtună 3, 1-a apygarda, Bukareštas, pašto kodas: 010899, Romania

Tel.: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Socialinės alternatyvos (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, pašto kodas 700722, Iași

Tel.: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Paramos aukoms karštoji linija

Asmenys, kurie dėl nusikaltimų patyrė sužalojimų, taip pat gali kreiptis į policiją skambindami bendruoju nacionaliniu pagalbos numeriu 112.

Nemokama anoniminė telefono linija, skirta smurto šeimoje aukoms, visą parą septynias dienas per savaitę veikiantis skambučių centras 0800 500 333

Nacionalinės kovos su prekyba žmonėmis agentūros tarnyba „Telverde“: 0800 800 678 (nacionalinis nemokamas numeris) ir 0040213133100 (skambinant iš užsienio). Darbo laikas: pirmadienis–penktadienis, 8.00–16.00 val.;

Vaikų pagalbos linijos numeris: 116111 (nemokamas telefono numeris). Darbo laikas: pirmadienis–sekmadienis: 08.00 – 00.00.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Pagal galiojančią Rumunijos teisę nusikaltimų aukos turi teisę į nemokamą apsaugą ir pagalbą.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Žr. pirmiau pateiktus atsakymus.

Paskutinis naujinimas: 04/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.