Drepturile victimelor, pe țări

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de sesizarea acesteia?

Organele judiciare, precum şi orice alte instituţii ale statului cu care interacționați vă vor informa cu privire la posibilitatea de a se adresa serviciilor pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecţia copilului (DGASPC-uri), precum și ONG-urilor care furnizează astfel de servicii.

Informarea se face atât verbal, cât şi prin înmânarea sub semnătură a unui formular care cuprinde cel puţin adresa serviciului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din raza teritorială a instituţiei care face informarea şi enumerarea atribuţiilor acestuia.

Primul organ judiciar (poliție/parchet) la care vă prezentați sau, după caz, serviciile pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, la primul contact, vă vor informa cu privire la drepturile pe care le aveți și serviciile de sprijin și protecție de care puteți beneficia.

Vi se vor furniza informații cu privire la:

 • tipul de sprijin de care puteți beneficia și din partea cui, inclusiv informaţii de bază privind accesul la asistenţă medicală, asistenţă psihologică şi cazare alternativă;
 • organul de urmărire penală la care puteți face plângere;
 • dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde vă puteți adresa pentru a o obține;
 • condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite;
 • drepturile de care beneficiați în cadrul procedurii penale (inclusiv de măsuri de protecție ca și martor amenințat;
 • condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat;
 • dreptul de a apela la un mediator;
 • în cazul în care locuiți pe teritoriul unui alt stat membru UE, informaţii privind posibilitatea de depunere a plângerii penale sau a cererii de acordare a compensaţiei financiare din partea statului pe teritoriul statului respectiv, și, respectiv posibilitatea de a fi audiat/ă de autorităţile judiciare române fără a fi prezent/ă pe teritoriul României.

Toate aceste informații vă vor fi aduse la cunoștință într-o limbă pe care o înțelegeți. Veți primi și un formular cu toate aceste informații pe care va trebui să îl semnați. Cu ocazia primului contract cu autoritățile, puteți fi însoțit de o persoană aleasă de dvs.

Dacă depuneți plângere la organul judiciar, veți primi o confirmare scrisă a acesteia. Plângerea se poate face în scris sau oral. De asemenea, puteți însărcina o altă persoana să sesizeze infracțiunea, dacă o mandatați în scris. Procura scrisă și semnata de dumneavoastră va fi atașată la dosar.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă sunteți cetățean străin și ați fost victima unei infracțiuni pe teritoriul României, puteți beneficia de toate drepturile de care beneficiază și cetățenii români care au fost victime ale infracțiunilor.

Dacă nu vorbiți limba română, aveți dreptul la un translator gratuit, care să vă asiste în timpul interacțiunilor cu autoritățile, inclusiv depunerea plângerii într-o limbă pe care o înțelegeți, precum și primirea într-o limbă pe care o înțelegeți a informațiilor la care aveți dreptul momentul sesizării faptei.

În cazul în care locuiți pe teritoriul unui alt stat membru UE, aveți posibilitatea de depunere a plângerii penale sau a cererii de acordare a compensaţiei financiare pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, aveți posibilitatea de a fi audiat/ă de autorităţile judiciare române fără a fi prezent/ă pe teritoriul României.

Dacă sunteți victimă a traficului de persoane, puteți primi cazare în centrele special amenajate, unde beneficiați de protecție. În timpul procesului penal, veți obține informații despre desfășurarea procedurilor, într-o limbă pe care o înțelegeți; puteți beneficia de consiliere psihologică și asistență medicală. Autoritățile române vor face tot posibilul să asigure repatrierea dumneavoastră în cel mai scurt timp și vă vor oferi protecție escortându-vă până la granița română.

Dacă sunteți cetățean străin, puteți beneficia de compensații financiare din partea statului, dacă sunteți victima: tentativei la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal; infracțiunii de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal; infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, violenței în familie, prevăzută de art. 199 din Codul penal; infracțiunilor de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală prevăzute la art. 218 - 220 din Codul penal; o infracţiune de trafic de persoane şi trafic de minori, prevăzute la art. 210 şi 211 din Codul penal, o infracţiune de terorism, precum şi orice altă infracţiune intenţionată comisă cu violenţă.

De asemenea, puteți beneficia de vouchere dedicate nevoilor urgente, în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe țară. Nevoile urgente se referă la produse sau servicii de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal, exprimată explicit ori implicit și a cărei nesatisfacere îți poate prejudicia interesele imediate. Cererile de acordare se depun la Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor din cadrul Tribunalului București.

De asemenea, puteți beneficia de asistență juridică gratuită dacă sunteți victima tentativei la infracţiunile de omor, omor calificat, a unei infracţiuni de vătămare corporală, a unei infracţiuni intenţionate care a avut ca urmare vătămarea corporală, unei infracţiuni de viol, agresiune sexuale, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor. Totodată, de același drept beneficiază soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea infracţiunilor de omor, omor calificat, precum şi a infracţiunilor intenţionate care au avut ca urmare moartea persoanei.

În cazul în care sesizez săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În momentul în care sesizați o infracțiune, polițistul care înregistrează plângerea vă va explica procedura ulterioară. Vi se vor aduce la cunoștință drepturile pe care le aveți și serviciile de care puteți beneficia. Poliția este obligată să întocmească un proces verbal în care sunt indicate toate informațiile care ți v-au comunicat.

Veți primi informații despre:

 • drepturile dumneavoastră în procesul penal;
 • organizațiile care oferă sprijin ca și tipul de sprijin oferit;
 • cum puteți obține protecție;
 • condițiile și procedura pentru obținerea compensațiilor financiare din partea statului.
 • condițiile și procedura pentru a obține un apărător din oficiu;
 • condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite;
 • dreptul de a apela la un mediator ;
 • dreptul de a fi informat/ă, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, cu privire la punerea acestuia în libertate;
 • în cazul în care locuiți pe teritoriul unui alt stat membru UE, informaţii privind posibilitatea de depunere a cererii de acordare a compensaţiei financiare din partea statului pe teritoriul statului respectiv, și, respectiv posibilitatea de a fi audiat/ă de autorităţile judiciare române fără a fi prezent/ă pe teritoriul României.

Ulterior, pe parcursul derulării procedurii, puteți primi informații privind desfășurarea anchetei, precum și, în cazul în care procurorul decide să nu trimită cazul în fața instanței, o copie a acestei decizii. Pentru aceasta, trebuie să faceți o cerere adresată polițistului sau procurorului care se ocupă de cazul dumneavoastră și să indicați o adresă pe teritoriul României, o adresă de email sau de mesagerie electronică la care să vă fie comunicate informațiile.

În cazul în care procurorul va decide să trimită cazul în fața instanței de judecată, veți fi citat la judecată.

Atunci când veți fi audiat, veți fi de asemenea informat cu privire la următoarele drepturi și obligații pe care le aveți:

 • dreptul de a fi asistat de avocat sau, dacă este cazul, dreptul de a vi se desemna un avocat din oficiu;
 • dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
 • dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii, în condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a fi informat cu privire la desfășurarea procedurii;
 • dreptul de a formula plângere prealabilă, atunci când aceasta este necesară (pentru unele tipuri de infracțiuni este necesară cererea dumneavoastră pentru continuarea procesului împotriva autorului, cerere care se exprimă printr-o plângere prealabilă. Organele judiciare vă vor da lămuriri cu privire la aceasta, atunci când este cazul. Prin plângerea prealabilă solicitați continuarea procesului penal împotriva persoanei care a comis o infracțiune împotriva dumneavoastră. Plângerea prealabilă nu este aceeași cu plângerea pe care o depuneți la poliție sau parchet pentru a informa despre săvârșirea unei infracțiuni împotriva dumneavoastră.
 • dreptul de a vă constitui parte civilă;
 • obligația de a vă prezenta la chemările organelor judiciare;
 • obligația de a comunica orice schimbare de adresă;
 • dreptul de a fi informat cu privire la eliberarea în orice fel a autorului infracțiunii, în cazul în care acesta va fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea sau arestat preventiv.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Da. Pe parcursul întregii proceduri penale aveți dreptul la traducere și interpretare.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)?

În cazul victimelor care au nevoie de protecție potrivit legii, organul judiciar poate dispune audierea acestora prin intermediul sau în prezența unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor.

De asemenea, audierea victimelor cu deficiențe de auz sau vorbire se efectuează cu participarea unor persoane care are capacitatea de a comunica prin limbajul special. În această situaţie comunicarea se poate face şi în scris.

Servicii de sprijin pentru victime

În scopul acordării măsurilor de sprijin şi protecţie adecvate, victimele vor fi evaluate în mod individual. Evaluarea victimelor se realizează de către serviciile pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor sau de furnizori privați de servicii sociale. Dacă este cazul, acestea colaborează cu furnizori de servicii medicale, în sistem de stat sau privat, cu acordul victimei.

Serviciile de sprijin şi protecţie acordate atât victimelor infracţiunilor, cât şi membrilor familiei acestora pot consta în:

 • informare privind drepturile victimei;
 • consiliere psihologică, consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară şi repetată sau de intimidare şi răzbunare;
 • consiliere privind aspectele financiare şi practice subsecvente infracţiunii;
 • servicii de inserţie/reinserţie socială;
 • sprijin emoţional şi social în scopul reintegrării sociale;
 • informaţii şi consiliere cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces; îndrumarea victimei către alte servicii specializate, atunci când este cazul: servicii sociale, serviciile medicale, servicii de ocupare, de educaţie sau alte servicii de interes general acordate în condiţiile legii.

Serviciile de sprijin şi protecţie pot fi acordate în:

 1. centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reintegrării sociale, consiliere psihologică, consiliere juridică, consiliere privind aspectele financiare, serviciile de inserţie/reinserţie socială etc.;
 2. centrele rezidenţiale care oferă cazare provizorie adecvată pentru victimele care au nevoie de un loc sigur din cauza unui risc iminent de victimizare secundară şi repetată sau de intimidare şi răzbunare.

Victimele violenței domestice, ale traficului de persoane pot beneficia de cazare în centre de primire de tip rezidențial unde li se asigură gratuit, pe o perioadă determinată, asistenţă familială atât victimei, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acesteia, protecţie împotriva agresorului, asistenţă medicală şi îngrijire, hrană, cazare, consiliere psihologică şi consiliere juridică.

Mai multe detalii privind serviciile de sprijin destinate victimelor violenței domestice pot fi regăsite aici.

Cine oferă sprijin pentru victime?

În structura organizatorică a fiecărei direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) se înfiinţează un serviciu pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor.

Seriviciile de sprijin pot fi acordate şi de furnizori privaţi de servicii sociale.

În situația în care ați fost victima violenței domestice, vă puteți adresa Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei și Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC).

Dacă aveți sub 18 ani și ați fost victima unei infracțiuni, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC).

Dacă ați fost victima traficului de persoane, vă puteți adresa Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane (ANITP) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Ministerul Justiției este autoritatea română responsabilă cu asistența în procedura obținerii de compensații financiare de către victimele unei infracțiuni intenționate comise cu violență pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât cel în care victima locuieşte în mod legal.

Totodată, există o serie de organizații neguvernamentale (ONG) care oferă diverse tipuri de sprijin pentru victime. În funcție de instituția căreia vă adresați, această vă va redirecționa către ONG-ul respectiv.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Da, organele judiciare sunt obligate să vă îndrume către astfel de servicii.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Activitatea de informare, sprijin şi protecţie a victimelor se realizează cu păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află victima. Serviciile de sprijin se acordă în condițiile păstrării anonimatului și fără a încheia contract cu beneficiarii.

Stocarea datelor privind victimele infracțiunilor se face pentru o perioadă de 1 an, în scopul folosirii acestora în activitatea de sprijinire şi protecţie a victimelor infracţiunilor sau al furnizării către organele judiciare, la solicitarea acestora. La expirarea termenului de 1 an, datele stocate se şterg.

În cazul în care beneficiați de măsuri de sprijin şi protecţie acordate victimelor, datele dv. de identificare vor fi păstrate pe toată perioada acordării respectivelor măsuri şi 3 luni după încheierea acestora.

Centrele de cazare pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane sunt secrete.

Atât în timpul urmăririi penale, cât și în faza de judecată, dacă organele judiciare apreciază că viața intimă sau demnitatea dumneavoastră pot fi afectate din cauza informațiilor pe care le furnizați sau din alte cauze, pot lua, la cererea dumneavoastră sau din oficiu, unele măsuri pentru protejarea confidențialității și a intimității dumneavoastră, cum ar fi:

 • protecția datelor dumneavoastră de identitate;
 • audierea/ascultarea dumneavoastră fără a fi prezent, prin intermediul mijloacelor audio-video, cu vocea și imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente;
 • nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării dumneavoastră.

De asemenea, pe durata judecății, instanța poate interzice publicarea, de texte, desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea ta.

Tot în faza de judecată, dacă judecarea în ședință publică ar putea să vă afecteze demnitatea sau viața intimă, instanța poate declara ședință nepublică.

Trebuie să sesizez săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijinire a victimelor?

Măsurile de informare, sprijin şi protecţie acordate victimei nu sunt condiţionate de introducerea unei plângeri în faţa organelor de urmărire penală.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Atât în timpul urmăririi penale, cât și în faza de judecată, aveți dreptul la măsuri de protecție, atunci când organele judiciare apreciază că vă aflați în pericol.

Este foarte important să știți că, dacă organele judiciare apreciază că sunteți în pericol din cauza informațiilor pe care le furnizați sau din alte cauze, pot lua, la cererea dumneavoastră sau din oficiu, unele măsuri pentru a vă proteja, precum:

 • supravegherea și paza locuinței sau asigurarea unei locuințe temporare;
 • însoțirea și asigurarea protecției dumneavoastră sau a membrilor familiei dumneavoastră în cursul deplasărilor;
 • protecția datelor dumneavoastră de identitate (datele personale pot fi omise de la dosar și vi se poate proteja identitatea, menținând-o secretă);
 • audierea/ascultarea dumneavoastră fără a fi prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo, cu vocea și imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente (în acest fel, nu mai este necesar să vă prezentați în fața ofițerului de poliție, a procurorului sau a judecătorului și nu vă veți mai afla în același loc cu infractorul).
 • nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării dumneavoastră;

De asemenea, pe durata judecății, instanța poate interzice publicarea de texte, desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea dumneavoastră.

Totodată, dacă aveți calitatea de martor în procesul penal sau, fără a avea vreo calitate în dosar, prin informațiile pe care le furnizați contribuiți la aflarea adevărului în cauze privind infracțiuni grave sau la prevenirea producerii unor prejudicii deosebite, puteți solicita ofițerului de poliție sau procurorului care conduce cercetările să vă plaseze în programul de protecție a martorilor. Acest program include o serie de măsuri precum:

 • identitate menținută secretă, inclusiv participarea la audieri făcând-se prin distorsionarea vocii sau a imaginii dumneavoastră;
 • protecția locuinței de domiciliu și escorta poliției pentru cazurile în care sunteți solicitat să vă prezentați în fața organelor de urmărire penală;
 • schimbarea domiciliului;
 • schimbarea identității, inclusiv schimbarea înfățișării, dacă situația o cere.

Dacă sunteți admis în programul de protecție a martorilor, puteți beneficia de asistență suplimentară pentru:

 • a fi integrat într-un mediu social diferit;
 • obținerea de noi calificări profesionale;
 • obținerea unei noi slujbe;
 • ajutor financiar până la găsirea unui nou loc de muncă.

Dacă este necesar, rudele de gradul întâi (copii, părinți), precum și soțul/soția pot intra în programul de protecție a martorilor.

Dacă nu ați fost introdus în programul de protecție a martorilor în timpul urmăririi penale, vă puteți adresa instanței cu această solicitare.

În funcție de tipul infracțiunii, puteți beneficia de diferite alte tipuri de protecție:

 • Dacă sunteți victima violenței domestice, puteți solicita organului de poliție îndepărtarea de îndată a agresorului din locuința comună, pe baza unui ordin de protecție provizoriu, care va opera până la emiterea ordinului de protecție de către instanța de judecată. O altă posibilitate este ca dumneavoastră, în calitate de victimă, să fiți primit/ă într-un centru pentru protecția victimelor violenței domestice. Admiterea în aceste centre se face doar în cazuri de urgență sau cu aprobarea conducerii centrului. Odată admis/ă în centru, puteți beneficia gratuit de cazare, masă, îngrijiri medicale, consiliere psihologică și asistență juridică.
 • Dacă sunteți victima a traficului de persoane, puteți fi primit/ă în centre pentru protecția victimelor. Conform legii, cazarea în aceste centre se face pe o perioada de cel mult 90 de zile, dar instanța poate dispune extinderea perioadei până la încheierea procesului. Ședințele de judecată în cauzele privind infracțiunea de trafic de minori sunt nepublice. De asemenea, în astfel de cauze, ascultarea minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se face în prezenţa unui psiholog, respectiv a unui reprezentant al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Anunțați polițistul, procurorul sau judecătorul dacă considerați că vă aflați în pericol și furnizați cât mai multe informații despre acest lucru.

Măsurile de mai sus sunt valabile atât pentru faza de urmărire penală, cât și pentru cea de judecată.

Cine îmi poate oferi protecție?

Veți beneficia de protecția poliției române.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi vătămat sau prejudiciat de către autorul infracțiunii?

În vederea evitării victimizării secundare, se asigură evaluarea victimei în cel mai scurt timp de la momentul identificării, astfel încât numărul de declaraţii, evaluări medicale/psihologice/sociale să fie reduse la minimum.

Compartimentele/furnizorii de servicii pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor asigură consiliere cu privire la riscurile de intimidare și răzbunare. Pentru evitarea riscului de intimidare și răzbunare, puteți beneficia de cazare temporară în centre rezidențiale

Dacă și după terminarea procesului penal starea de pericol se menține, atunci organele judiciare vor analiza oportunitatea includerii dumneavoastră în programul de protecție a martorilor, dacă acest lucru nu a avut deja loc.

În cazul în care ați fost victima traficului de persoane sau a violenței în cadrul relațiilor apropiate, a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism sau a altor categorii de infracțiuni, sunteți prezumat victimă vulnerabilă și beneficiați de măsurile de protecție prevăzute de lege pentru martorii amenințați sau vulnerabili.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi prejudiciat de sistemul de justiție penală (în timpul cercetării și al procesului)?

Da, cazul dumneavoastră poate fi evaluat. Spre exemplu, în situația în care sunteți victima anumitor categorii de infracțiuni (violență în familie, viol, agresiune sexuală etc.), veți fi audiat numai de către o persoană de același sex cu dumneavoastră, dacă solicitați acest lucru.

Totodată, reaudierea persoanei vătămate se va face numai dacă acest lucru este strict necesar pentru desfășurarea procesului penal, evitându-se, astfel, ca și în cazul de mai sus, o victimizare secundară.

De asemenea, tot pentru a evita victimizarea secundară prin chemarea victimei la audieri repetate de către organul judiciar, legislația procesual penală prevede că audierea persoanei vătămate care a înregistrat o plângere cu privire la săvârșirea unei infracțiuni se desfășoară de îndată, iar dacă acest lucru nu este posibil, se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără întârzieri nejustificate.

În sediile instanțelor de judecată sunt amenajate săli de așteptare separate pentru victimele infracțiunilor.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În situația în care sunteți victimă vulnerabilă, puteți beneficia de măsurile de protecție menționate anterior la răspunsurile referitoare la protecția martorilor.

Sunt minor - am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor, victimă a exploatării, violenței, abuzului, neglijenței sau tratamentului neadecvat, precum și a oricărei alte infracțiuni, dumneavoastră sau orice altă persoană poate sesiza fapta poliției.

Dacă sunteți minor, sunteți considerat de la început ca fiind victimă vulnerabilă, autoritățile informându-vă cu privire la măsurile de protecție de care puteți beneficia.

Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta dumneavoastră și există motive pentru a se considera că sunteți minor, veți fi prezumat a fi minor.

În cazul copiilor victime ale violenţei, evaluarea şi acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie prevăzute în prezenta lege se face de către compartimente specializate de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri organizate din cadrul direcțiilor generale pentru asistență socială și protecția copilului.

Minorii pot primi asistență din partea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Cu privire la copilul abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violenţă se poate dispune temporar măsura plasamentului de urgență la o altă familie, asistent maternal sau într-un centru special.

Dacă vi se solicită să vă prezentați în fața organelor de cercetare penală și aveți mai puțin de 14 ani, trebuie să fiți însoțit de părinți sau tutore ori de reprezentantul instituției căreia îi sunteți încredințat spre creștere și educare, precum și de un psiholog, stabilit de organul judiciar. Psihologul vă va oferi consiliere de specialitate pe toată durata procedurilor judiciare. Dacă părinții ori persoanele sub a căror tutelă vă aflați sunt și ele implicate în procesul penal sau ar putea avea interesul să vă influențeze declarația, atunci audierea va avea loc în prezența unui reprezentant al autorității tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exercițiu, precum și în prezența unui psiholog, stabiliți de organul judiciar.

În cazul în care audierea vizează activitatea instituției căreia îi sunteți încredințat spre creștere și educare, se înlocuiește reprezentantul acestei instituții cu reprezentantul autorității tutelare sau cu o rudă cu capacitate deplină de exercițiu, precum și cu un psiholog, stabiliți de organul judiciar.

Înregistrarea audierii este obligatorie, iar dacă acest lucru nu se poate efectua, se va consemna în cuprinsul declarației, cu indicarea motivului.

Totodată, puteți fi audiat în incinte special amenajate/adaptate, de către aceeași persoană, dacă acest lucru este posibil.

În ceea ce privește investigarea anumitor categorii de infracțiuni, audierea poate fi făcută de către o persoană de același sex cu dumneavoastră. Puteți fi însoțit și de o persoană aleasă de dumneavoastră.

Aveți dreptul la un reprezentant legal pe tot parcursul judecății. Dacă nu aveți un avocat, instanța vă va asista în găsirea unui apărător. În cazul în care familia nu poate asigura plata serviciilor avocatului, aveți dreptul la asistență juridică gratuită.

În cauzele privind infracțiuni de trafic de persoane, ascultarea minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se face în prezenţa a cel puţin unuia dintre părinţi sau a altui reprezentant legal, fiind totodată obligatorie şi citarea unui psiholog, respectiv a unui reprezentant al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni - ce drepturi am?

În această situație aveți calitatea de victimă a infracțiunii și beneficiați de toate serviciile de sprijin și protecție menționate anterior, inclusiv informare, consiliere psihologică, asistență juridică, îndrumarea către servicii medicale, de inserție/reinserție socială s.a..

Dacă sunteți soțul, copilul sau o persoană aflată în întreținerea celui decedat prin săvârșirea infracțiunilor de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, precum și a infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare moartea persoanei puteți beneficia de asistență juridică gratuită și compensații financiare din partea statului, inclusiv avans din compensația financiară sub formă de vouchere pentru nevoile urgente.

Puteți beneficia de asistență juridică gratuită și în cazul altor categorii de infracțiuni decât cele menționate anterior dacă venitul lunar pe membru de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de bază minim brut pe țară stabilit pentru anul în care ați formulat cererea de asistență juridică gratuită.

Un membru al familiei mele este victima unei infracțiuni - ce drepturi am?

A se vedea informațiile menționate anterior.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea este posibilă în cazul anumitor infracțiuni, care sunt considerate mai puțin grave de legea penală. Medierea poate fi aplicată doar dacă ambele părți sunt de acord. În timpul procedurilor de mediere, veți fi invitat/ă la discuții cu pârâtul, în scopul găsirii soluțiilor de reconciliere. O persoană numită mediator va facilita desfășurarea discuțiilor. Dacă, în urma discuțiilor, se ajunge la o înțelegere între dumneavoastră și făptuitor, vă puteți retrage plângerea și cazul este închis. Dacă nu se ajunge la reconciliere, procesul penal continuă, ca și cum medierea nu ar fi existat.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane
 • Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane
 • Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 230 din 19 iulie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură
 • Hotărârea nr. 541 din 8 iunie 2023 pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
Ultima actualizare: 25/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.