Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Esate laikomas nukentėjusiuoju, jei dėl įvykio, kuris pagal taikytiną nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika, patyrėte fizinę arba materialinę žalą arba emocinį sukrėtimą. Dėl nusikaltimo mirusio asmens šeimos nariai, patyrę žalą dėl to asmens mirties, taip pat laikomi nukentėjusiaisiais.

Kaip nukentėjusysis turite tam tikras teises ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant baudžiamajam teismo procesui ir jam pasibaigus.

Rumunijoje pirmieji du baudžiamojo proceso etapai yra baudžiamasis tyrimas ir teismas. Atlikdamos baudžiamąjį tyrimą baudžiamųjų bylų tyrimo įstaigos, prižiūrimos prokuroro, tiria bylą ir renka įrodymus, siekdamos nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Baudžiamojo tyrimo pabaigoje policija bylą išsiunčia prokuratūrai, kartu su visais surinktais duomenimis ir įrodymais. Gavęs bylą, bylos prokuroras ją išnagrinėja ir nusprendžia, ar ją perduoti toliau teismui, ar byla turi būti nutraukta.

Bylai patekus į teismą teisėjų kolegija išnagrinėja faktus ir išklauso susijusius asmenis, kad nustatytų, ar kaltinamasis yra kaltas. Kai kaltė nustatoma, kaltinamajam paskiriama bausmė. Jei teismas mano, kad kaltinamasis yra nekaltas, tuomet jis paleidžiamas.

Norėdami rasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas:

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 25/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.