Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.
Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

Nukentėjusiųjų teisės Škotijoje

Būdamas nukentėjusysis turite tam tikras teises.

Šiame procese taip pat turite teisę į emocinę ir praktinę pagalbą ir galite turėti teisę į nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą.

Jūsų teisės išdėstytos Škotijos nukentėjusiųjų teisių kodekse, ten taip pat nurodyta, kaip jomis naudotis ir į ką kreiptis pagalbos ir konsultacijos. Jame, be kita ko, išdėstyta informacija apie jūsų:

  • teisę į minimalius paslaugų standartus - kaip su jumis elgsis baudžiamosios teisenos organizacijos;
  • teisę į informaciją - kaip jūs būsite informuojamas apie savo bylą ir ko galite teirautis;
  • teisę dalyvauti - būti suprastam ir suprasti, kas vyksta, pasakyti teismui, kokį poveikį jums turėjo nusikaltimas;
  • teisę į apsaugą ir privatumo apsaugą - jaustis saugiam ir apsaugotam nuo bauginimo;
  • teisę į paramą - neatsižvelgiant į tai, ar pranešate apie nusikaltimą policijai;
  • teisę į žalos ir išlaidų, pvz., kelionės išlaidų, prarastų pajamų, atlyginimą arba kompensaciją už patirtą sužalojimą.

Taip pat turite teisę skųstis, jeigu esate nepatenkintas tuo, kaip organizacija su jumis elgėsi.

Apsilankykite svetainėje mygov.scot ir sužinokite daugiau apie savo, kaip nukentėjusiojo, teises skirtingais baudžiamosios teisenos proceso etapais, įskaitant pranešimą apie nusikaltimą, tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, bylos siuntimą arba nesiuntimą į teismą ir veiksmus po nuosprendžio priėmimo.

Taip pat galite pasiskaityti apie pagalbą ir paramą nukentėjusiesiems.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 29/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.