Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Nuosprendį gali apskųsti tik nuteistasis arba prokuratūra.

Prokuratūra nuosprendį gali apskųsti tik tam tikromis aplinkybėmis. Prokuratūra gali:

  • apskųsti išteisinamąjį nuosprendį „nekaltas“ arba „neįrodyta“, tačiau tik supaprastinta tvarka nagrinėtose bylose (teisminis bylos nagrinėjimas be prisiekusiųjų) ir tik teisės aspektu;
  • apskųsti nuosprendį, tačiau tik tais atvejais, kai jis laikomas „nepagrįstai švelniu“.

Daugiau informacijos galite sužinoti adresu https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Paskelbus apkaltinamąjį nuosprendį, į jūsų, kaip nukentėjusiojo, pareiškimą teisėjas gali atsižvelgti skirdamas bausmę.

Jeigu byla baigėsi (nuosprendžiu) ne taip, kaip tikėjotės, arba manote, kad po nuosprendžio jums reikia paramos, esama daug organizacijų, galinčių jums padėti. Organizacija Victim Support Scotland turi karštąją liniją, veikiančią pirmadieniais-penktadieniais, 8.00-20.00 val. Tai yra nacionalinė labdaros organizacija, remianti nuo nusikaltimų nukentėjusius žmones visoje Škotijoje, nepaisant to, nuo kokios rūšies nusikaltimo jie nukentėjo. Galite su jais susisiekti numeriu 0345 603 9213. Jų teikiama parama yra nemokama.

Esama ir įvairių kitų organizacijų, įskaitant specializuotas tarnybas, kurios gali nukentėjusiesiems, liudytojams ir kitiems nusikaltimo poveikį patyrusiems asmenims suteikti nemokamą konfidencialią emocinę pagalbą, praktinę pagalbą ir esminę informaciją. Informacijos apie šias tarnybas galima rasti čia.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Taip, esama įvairių paramos aukoms organizacijų, kurios gali suteikti nemokamą paramą iki teisminio bylos nagrinėjimo, jo metu ir jam pasibaigus. Organizacija Victim Support Scotland, nacionalinė labdaros organizacija, nukentėjusiesiems teikia emocinę paramą, praktinę pagalbą ir esminę informaciją. Šios paslaugos yra nemokamos ir konfidencialios.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jeigu jūs padarėte nukentėjusiojo pareiškimą, teisėjas, spręsdamas dėl bausmės skyrimo, gali į jį atsižvelgti. Po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo teisėjas turi nuspręsti, kokią sankciją skirti nusikaltimo vykdytojui. Ši sankcija vadinama bausme. Teisėjas šį sprendimą priima išklausęs visus parodymus ir atsižvelgdamas į visą bendrąją informaciją. Tai gali apimti nusikaltimo vykdytojo amžių, sveikatos sutrikimus ir galimą teistumą. Teisėjas bausmę gali pasirinkti iš įvairių galimybių.

Daugiau informacijos apie bausmių skyrimą galima rasti čia.

Turite teisę prašyti informacijos apie galutinį teismo sprendimą, priimtą teisminio bylos nagrinėjimo metu, ir jo motyvus. Šios informacijos galima kreiptis į Škotijos teismų tarnybą.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Visose baudžiamosiose bylose nukentėjusieji turi teisę gauti informaciją apie įkalinto asmens paleidimą. Jie taip pat turi teisę sužinoti, kada svarstoma galimybė lygtinai paleisti įkalintą asmenį, ir raštu pateikti pareiškimą (pastabas) dėl jo paleidimo Škotijos lygtinio paleidimo valdybai. Tai vadinama Pranešimo nukentėjusiesiems sistema.

Nukentėjusieji nuo nusikalstamas veikas padariusių asmenų, nuteistų trumpesne negu 18 mėnesių laisvės atėmimo bausme, turi teisę žinoti tik apie nusikaltimo vykdytojo paleidimą arba pabėgimą. Jeigu norėtumėte gauti šią informaciją, jums nebūtina užsiregistruoti šioje sistemoje, galite tiesiog susisiekti su Škotijos įkalinimo įstaigų tarnyba.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Jums gali būti suteikta galimybė pateikti pareiškimą Škotijos lygtinio paleidimo valdybai apsvarstyti tuo atveju, kai svarstoma galimybė lygtinai paleisti nusikaltimo vykdytoją. Pagal sistemos 2 dalį užsiregistravę nukentėjusieji gali užsiregistruoti, kad Škotijos įkalinimo įstaigų tarnybai galėtų teikti pareiškimus, kai nusikaltimo vykdytojas pirmą kartą įgyja teisę į laikiną paleidimą ir paleidimą nustatant įpareigojimą tam tikru laiku būti namuose; taip pat kad Škotijos lygtinio paleidimo valdybai galėtų teikti pareiškimus tuo atveju, kai svarstoma galimybė lygtinai paleisti nusikaltimo vykdytoją. Parengti pareiškimus jums gali padėti organizacija Victim Support Scotland.

Paskutinis naujinimas: 29/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.