Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

Jūs laikomas nukentėjusiuoju, jei patyrėte žalą dėl nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, jei buvote fiziškai sužeistas arba jei dėl veiksmo, kuris pagal nacionalinę teisę laikomas nusikalstama veika, buvo padaryta žala jūsų (materialiajam ar nematerialiajam) turtui. Įstatymai jums kaip nukentėjusiajam suteikia tam tikras individualias teises prieš teismo procesą, jo metu ir po jo.

Nukentėjusieji turi išimtinių teisių per visą baudžiamąjį procesą ir gali jomis pasinaudoti bet kuriuo proceso metu.

Slovakijoje baudžiamasis procesas pradedamas policijos vykdomu baudžiamuoju tyrimu, per kurį surenkami įrodymai, susiję su nusikalstama veika ir ją padariusiu asmeniu. Jeigu įrodymų pakanka, pradedamas teismo procesas. Teismo procesas užbaigiamas priėmus apkaltinamąjį arba išteisinamąjį nuosprendį, taip pat gali būti priimtas sprendimas dėl jūsų prašymo atlyginti patirtą žalą. Teismo sprendimą galite apskųsti aukštesnės instancijos teismui.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite šias nuorodas:

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės po teisminio nagrinėjimo

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 27/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.