Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Šalis, nesutinkanti su apylinkės teismo (šved. tingsrätt) sprendimu, gali jį apskųsti Apeliaciniam teismui (šved. hovrätt). Išsami informacija apie tai, kaip apskųsti sprendimą, pateikiama sprendime. Tam tikrais atvejais, kad Apeliacinis teismas priimtų bylą, gali būti reikalingas leidimas pateikti apeliacinį skundą. Jei sprendimas apskundžiamas, Apeliaciniame teisme dažniausiai vyks naujas teisminis nagrinėjimas. Daugeliu atvejų nukentėjusiosios šalys ir liudytojai neprivalo dalyvauti šiame teisminiame nagrinėjime. Vietoj to atkuriami įrodymai, gauti iš apylinkės teismo. Tačiau keletu atvejų Apeliacinis teismas gali priimti sprendimą nesurengęs jokio pagrindinio posėdžio.

Apeliacinio teismo sprendimą paprastai galima apskųsti Aukščiausiajam teismui (šved. Högsta domstolen). Tačiau Aukščiausiasis teismas bylą nagrinės tik tuo atveju, kai yra kilęs principinis klausimas (dėl precedento), arba yra akivaizdus pagrindas pakartotinai nagrinėti bylą, pvz., apylinkės teismas arba Apeliacinis teismas padarė didelę klaidą. Todėl dažniausiai galutinės instancijos teismas yra Apeliacinis teismas.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Jei esate bylos šalis, turite teisę kuo greičiau gauti rašytinę sprendimo kopiją. Jei nesate bylos šalis, turite kreiptis į teismą, kad gautumėte išsamią informaciją apie sprendimo turinį.

Paprastai turite teisę gauti dokumentų vertimą. Jei reikia, teismas gali išversti teismui pateiktus arba jo siunčiamus dokumentus. Tačiau jums gali prireikti kreiptis į teismą ir paprašyti šios paslaugos. Vertimo raštu paslaugos jums bus nemokamos.

Šioje teismo proceso stadijoje jums visuomenės lėšomis negali atstovauti „nukentėjusiosios šalies advokatas“ (šved. målsägandebiträde). Advokato pareiga jums padėti pasibaigia pasibaigus procesui. Tačiau galite susirasti teisinį atstovą savo lėšomis. Jei turite teisę gauti teisinę pagalbą, valstybė gali padengti dalį jūsų teisinio atstovavimo išlaidų.

Jei šioje stadijoje jums reikalingas paramą teikiantis asmuo, galite kreiptis į vieną iš ne pelno organizacijų, veikiančių šioje srityje, pavyzdžiui, į paramos aukoms liniją ar pagalbos moterims liniją – šved. Brottsofferjouren SverigeRiksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon ir pan.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Taip, galite turėti teisę į paramą ar apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui. Nėra nustatyta konkretaus laikotarpio, kurį galite gauti paramą ar apsaugą iš ne pelno organizacijų ar socialinių tarnybų. Yra tam tikrų terminų, taikomų apsaugotiems asmens duomenims. Daugiau informacijos apie tai rasite dalyje „Asmens apsauga, jei man kyla pavojus“ (Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės).

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Sprendime bus nurodyta paskirta bausmė ir, pavyzdžiui, laikotarpis, kurį nuteistasis turės praleisti įkalinimo įstaigoje. Nusikaltimo asmeniui (nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai, laisvei ar saugumui) atveju Švedijos įkalinimo įstaigų ir probacijos tarnyba jūsų, kaip nukentėjusiosios šalies, paklaus, ar norite būti informuotas:

  • kurioje Švedijos įstaigoje nuteistasis paskirtas atlikti bausmę;
  • jei nuteistasis būtų perkeltas į kitą įstaigą ar perduotas kitai valstybei;
  • jei nuteistasis būtų bet kokioje vietoje už įstaigos ribų;
  • jei nuteistasis ar Švedijos įkalinimo įstaigų ir probacijos tarnyba kreiptųsi dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės sušvelninimo;
  • jei nuteistasis būtų paleistas į laisvę;
  • jei nuteistasis pabėgtų arba būtų išlaisvintas iš įkalinimo įstaigos arba
  • jei nuteistasis po atostogų ar kito laiko, praleisto už įstaigos ribų, pasislėptų.

Švedijos įkalinimo įstaigų ir probacijos tarnyba neturi pateikti jokio pranešimo, jei dėl to galėtų kilti pavojus kalinio gyvybei ar sveikatai.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Nusikaltimo asmeniui (nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai, laisvei ar saugumui) atveju Švedijos įkalinimo įstaigų ir probacijos tarnyba jūsų, kaip nukentėjusiosios šalies, paklaus, ar norite būti informuotas:

  • jei nuteistasis būtų paleistas į laisvę;
  • jei nuteistasis pabėgtų arba būtų išlaisvintas iš įkalinimo įstaigos arba
  • jei nuteistasis po atostogų ar kito laiko, praleisto už įstaigos ribų, pasislėptų.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Ne, tokios teisės neturite.

Paskutinis naujinimas: 03/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.