Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

Esate laikomas nukentėjusiuoju, jei dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika, patyrėte žalą, pvz., buvote sužeistas arba jūsų turtas buvo sugadintas arba pavogtas. Jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros individualios teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus. Taip pat galite turėti teisę gauti įvairių formų paramą ir dėl nusikalstamos veikos patirtos žalos kompensaciją.

Švedijoje baudžiamasis procesas pradedamas nuo nusikaltimo tyrimo, vadinamo pirminiu tyrimu. Su tam tikromis išimtimis yra privaloma pradėti pirminį tyrimą, jei galima pagrįstai daryti prielaidą, kad buvo padaryta nusikalstama veika. Pirminį tyrimą atlieka policija, tačiau kartais jam vadovauja prokuroras. Užbaigus tyrimą prokuroras gali nuspręsti tęsti bylos nagrinėjimą perduodant bylą teismui arba, jei prokuroro nuomone įrodymų nepakanka, užbaigti bylos nagrinėjimą jos neperduodant teismui. Jei byla perduodama teismui, ji nagrinėjama teisme. Vykstant teismo procesui teismas ištiria visus surinktus įrodymus ir nusprendžia, ar nuteisti kaltinamąjį už nusikalstamą veiką. Teismas taip pat nurodys, ar gali būti pateikiamas apeliacinis skundas aukštesnės instancijos teismui.

Kaip nukentėjusysis procese atliekate svarbų vaidmenį ir turite įvairių teisių. Teismo procese galite dalyvauti be konkretaus teisinio statuso arba atlikti aktyvesnį vaidmenį oficialiai tapdami bylos šalimi. Galite reikalauti atlyginti žalą ir (arba) palaikyti kaltinimą. Tam tikrais atvejais galite pateikti privatų kaltinimą savo iniciatyva, kai prokuroras nusprendžia to nedaryti.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 03/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.