Cietušo tiesības (katrā valstī)

Persona, kurai kriminālprocesā ir cietušā statuss, var izmantot vairākas tiesības, kā arī palīdzību no valstu iestādēm un organizācijām, piemēram, konsultāciju veidā. Šajās faktu lapās sniegta informācija par to, ko jūs varat sagaidīt katrā Eiropas Savienības dalībvalstī.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, jums noteikti vispirms būs jādomā, kur ziņot par noziedzīgo nodarījumu. Iespējams, jūs pārņem nevēlēšanās to darīt vai jūs esat nobažījies par to, taču, ja jūs neziņosiet, iespēja, ka policija uzsāks izmeklēšanu, ir visai maza, un personu, kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, visticamāk nesauks pie atbildības. Ziņošana par noziedzīgu nodarījumu var būt nozīmīga arī citu jums svarīgu praktisku iemeslu dēļ, piemēram, lai vēlāk varētu iesniegt prasību apdrošināšanai.

Taču dažas tiesības jums var būt nodrošinātas neatkarīgi no tā, vai jūs ziņojat par nodarījumu. Taču tiklīdz esat ziņojis par noziedzīgu nodarījumu, jums ir pieejams tiesību klāsts un papildu atbalsts, kas citādi jums nebūtu pieejami. Tādējādi tiek nodrošināts, ka jūs pilnībā varat piedalīties tiesvedībā un saprotat, kas notiek. Šo tiesību un atbalsta mērķis ir arī padarīt jums procesu cik vien iespējams vieglāku.

Ziņojot par noziedzīgu nodarījumu policijai vai tūlīt pēc tam, jūs varētu vēlēties rūpīgi pārliecināties, kāda ir jūsu loma vai lomas procesa laikā – cietušais, liecinieks, civilprasītājs, privātās apsūdzības uzturētājs utml. Šīs lomas dažādās valstīs var atšķirties un dažas no tām ir saistītas ar īpašām tiesībām, kas vēlāk procesa gaitā var būt svarīgas, piemēram, attiecībā uz jautājumu, vai jums kā cietušajam ir tiesības pārsūdzēt tiesas spriedumu. Lasot šīs faktu lapas, pierakstiet dažādās lomas un termiņus. Pārjautājiet policijai, kādas lomas pastāv un kādi termiņi jāievēro, lai iegūtu attiecīgo statusu. Jūs varat prasīt iestādēm papildu paskaidrojumus, lai izlemtu, kā vislabāk aizstāvēt savas tiesības un likumīgās intereses.

Tiklīdz esat ziņojis par noziedzīgu nodarījumu, iestādes uzsāks darbu, lai nodrošinātu taisnīgu tiesu jums un citām iesaistītajām personām. Šā procesa ietvaros var būt nepieciešama jūsu aktīva līdzdarbība ne tikai kriminālprocesa laikā, bet iespējams arī pēc tam, ja process beidzas ar notiesāšanu. Jums ir nozīmīga loma šajā procesā un jūsu palīdzību ļoti novērtēs.

Policija sāks izmeklēšanu, lai savāktu pietiekamus pierādījumus tās personas notiesāšanai, kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu. Ja persona ir atzīta par vainīgu un notiesāta, tiesa izdarītājam noteikts arī atbilstošu sodu.

Kā cietušajam jums ir vairākas likumos noteiktas tiesības kriminālprocesa ietvaros un ārpus tā. Turklāt dažas no jūsu tiesībām var attiekties arī uz jūsu ģimenes locekļiem un radiniekiem. Eiropas Savienība ir veikusi pasākumus, lai garantētu tiesību minimumu un konkrētus standartus, kuriem dalībvalstīm ir jāpieskaņo savas tiesības.

Turpmākajās faktu lapās jums tiks izskaidroti vissvarīgākie kriminālprocesa posmi katrā dalībvalstī, paskaidrojot, kādas ir jūsu tiesības un kādi ir pamatnoteikumi to īstenošanai. Šī informācija neaizvieto juridiskās konsultācijas, un tā ir domāta tikai kā ieteikums.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Šajās faktu lapās jebkura norāde uz vīriešu dzimuma personu ir interpretējama arī kā norāde uz sieviešu dzimuma personu (un otrādi), izņemot, ja konteksts skaidri liecina par pretējo.
Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.