Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.
Swipe to change

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Es esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa (StrafprozessordnungStPO) 66. pantu Federālā Konstitucionālo lietu, reformu, deregulācijas un tieslietu ministrija (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) ir noslēgusi līgumus ar attiecīgām izveidotām organizācijām, kas sniegs palīdzību cietušajiem pēc tam, kad būs pārbaudīta to atbilstība tiesību aktos noteiktajām prasībām. Informāciju par šīm organizācijām var atrast, noklikšķinot uz turpmāk redzamās saites, kur tās ir sakārtotas pēc federālajām zemēm (Land): Cietušo atbalsta organizācijas

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Federālais Sociālās labklājības dienests (Sozialministeriumservice): 0043 158831 un vispārējais Cietušo uzticības tālrunis: 0800 112 112 (vai arī Eiropas cietušo atbalsta dienesta tālrunis: 116 006)

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Noziegumos cietušie saņem finansiālu kompensāciju saskaņā ar Cietušo kompensācijas likumu (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Federālo tiesību aktu Vēstnesis (BGBl.) 288/1972.

Saskaņā ar VOG visiem pieteikuma iesniedzējiem (Austrijas valstspiederīgajiem un ārvalstniekiem) procedūra ir vienāda. Tā ir administratīva procedūra, kuras laikā iestādei ir jāapzina būtiskie fakti un jāpieņem lēmums par palīdzību, par ko iesniegts pieteikums. Pieteikuma iesniedzējam procedūras laikā ir jāsadarbojas un jāsniedz nepieciešamā informācija (tostarp zaudējumu noteikšanas nolūkā).

Pieteikumi saskaņā ar VOG ir jāiesniedz Federālajā Sociālās labklājības dienestā, kas pieņem lēmumu.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Tiesības uz cietušo atbalsta pakalpojumiem ir šādām personām:

  • vardarbīgos noziegumos, dzimumnoziegumos vai bīstamu draudu rezultātā cietušie vai cietušie, kuru personiskā atkarība ir izmantota apzinātas noziedzīgas darbības izdarīšanā;
  • nozieguma rezultātā mirušas personas laulātais, dzīvesbiedrs, pirmās pakāpes radinieki, brālis, māsa un citas apgādību zaudējušas personas vai citi radinieki, kuri bijuši radinieka nāves liecinieki;
  • teroristu nodarījumos cietušie.

Šiem cietušajiem pēc viņu pieprasījuma ir jānodrošina psihosociālais un juridiskais atbalsts, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu viņu procesuālās tiesības, pēc iespējas vairāk ņemot vērā viņu personisko iesaisti. Cietušo atbalsta organizācijas pašas ir atbildīgas par šādas palīdzības “nepieciešamības” izvērtēšanu. Uz psihosociālo atbalstu vienmēr ir tiesības dzimumnoziegumos cietušajiem, kas jaunāki par 14 gadiem.

Psihosociālais atbalsts

Psihosociālā atbalsta ietvaros cietušie tiek sagatavoti psiholoģiskam stresam tiesvedības laikā, viņiem palīdz tikt galā ar pārdzīvojumiem (stresu, izmisumu, sērām vai dusmām), kā arī izmeklēšanas un tiesvedības laikā cietušie tiek pavadīti, dodoties uz iztaujāšanu vai tiesas sēdi.

Juridiskais atbalsts

Juridiskā atbalsta mērķis ir palīdzēt cietušajiem izmantot savas tiesības kriminālprocesa laikā. Tas ir īpaši noderīgi un svarīgi, ja konkrētu apstākļu rezultātā rodas bažas, ka cietušā tiesības procesa laikā netiks pienācīgi ievērotas. Ja cietušajam nozieguma rezultātā ir radīts kaitējums vai zaudējumi, advokāts var pieprasīt kompensāciju (piem., par nemateriāliem zaudējumiem) cietušā vārdā (ja cietušajam ir civilprasītāja statuss).

Lapa atjaunināta: 03/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.