Cietušo tiesības (katrā valstī)

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Palīdzības dienests cietušo atbalstam

Valsts palīdzības dienests noziegumos un kriminālpārkāpumos cietušajiem (116-006) nodrošina emocionālu atbalstu, informāciju par cietušā tiesībām, praktisku informāciju un norādījumus par to, kuras struktūras un organizācijas var sniegt papildinformāciju, palīdzību un atbalstu.

Šis palīdzības dienests ir bezmaksas tālruņa informācijas dienests,

kas pieejams horvātu un angļu valodā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Valsts palīdzības dienests noziegumos un kriminālpārkāpumos cietušajiem (116-006) ir vispārēja atbalsta dienests.

Plašāka informācija pieejama vietnē: https://pzs.hr/.

Citas specializētas pilsoniskās sabiedrības organizācijas arī sniedz atbalstu un palīdzību pa tālruni konkrētos noziegumos cietušajiem un bērniem. Plašāka informācija pieejama Horvātijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, kur pieejams saraksts ar organizācijām katrā apgabalā un informācija par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras iekļautas Noziegumos cietušo un noziegumu liecinieku atbalsta un sadarbības tīklā (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Saraksts ar organizācijām, kas sniedz valsts mēroga psihosociālo un juridisko palīdzību:

116 006

Valsts palīdzības dienests noziegumos un kriminālpārkāpumos cietušajiem

Darbdienās 8.00–20.00

116 000

Valsts uzticības tālrunis pazudušu bērnu meklēšanai

Pazudušu un ļaunprātīgi izmantotu bērnu centrs

24/7

116 111

Bērnu palīdzības tālrunis Hrabri telefon

Darbdienās 9.00–20.00

0800/0800

Vecāku palīdzības tālrunis Hrabri telefon

Darbdienās 9.00–20.00

0800 77 99

Cilvēku tirdzniecības ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs

Katru dienu 10.00–18.00

0800 55 44

Konsultāciju centrs no vardarbības cietušām sievietēm

Zagrebas sieviešu patversme

Darbdienās 11.00–17.00

0800 655 222

Ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs no vardarbības cietušām sievietēm un bērniem

Sieviešu palīdzības tālrunis Ženska pomoć sada

24/7

0800 200 144

Bezmaksas juridiskā palīdzība no vardarbības ģimenē cietušajiem B.a.B.e.

Darbdienās 9.00–15.00

01 6119 444

No seksuālās vardarbības cietušo atbalsta centrs

Seksuālo tiesību centrs Ženska soba

Darbdienās 10.00–17.00

01 48 28 888

Psiholoģiskā palīdzība

Psiholoģiskās palīdzības centrs TESA

Darbdienās 10.00–22.00

01 48 33 888

Palīdzības tālrunis Plavi

Darbdienās 9.00–21.00

01 4811 320

Bezmaksas juridiskā palīdzība

Tiesībzinātņu universitātes Juridiskā klīnika, Zagreba

Darbdienās 10.00–12.00, trešdienās un ceturtdienās 17.00–19.00

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Jā.

Kāda veida atbalstu var saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Cietušo un liecinieku atbalsta departamenti nodrošina:

  1. emocionālu atbalstu;
  2. informāciju par tiesībām;
  3. tehnisku un praktisku informāciju cietušajiem, lieciniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
  4. vēršanos pie specializētām institūcijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām atkarībā no cietušā/liecinieka vajadzībām.

Apgabaltiesu cietušo un liecinieku atbalsta departamenti:

CIETUŠO UN LIECINIEKU ATBALSTA DEPARTAMENTI

Osijekas apgabaltiesa

Adrese:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Croatia

Tālr.:

031/228-500

E-pasts:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Rijekas apgabaltiesa

Adrese:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Croatia

Tālr.:

051/355-645

E-pasts:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Sisakas apgabaltiesa

Adrese:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Croatia

Tālr.:

044/524-419

E-pasts:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Splitas apgabaltiesa

Adrese:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Croatia

Tālr.:

021/387-543

E-pasts:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Vukovaras apgabaltiesa

Adrese:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Croatia

Tālr.:

032/452-529

E-pasts:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Zadaras apgabaltiesa

Adrese:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Croatia

Tālr.:

023/203-640

E-pasts:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Zagrebas apgabaltiesa

Adrese:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Croatia

Tālr.:

01/4801-062


Horvātijas Tieslietu ministrijas Cietušo un liecinieku atbalsta dienests (Služba za podršku žrtvama i svjedocima):

  • nodrošina cietušo un liecinieku atbalsta sistēmu,
  • koordinē tiesās izveidoto cietušo un liecinieku atbalsta nodaļu darbu,
  • sniedz cietušajiem, cietušajām pusēm vai viņu ģimenes locekļiem informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas (beznosacījuma atbrīvošana vai nosacīta atbrīvošana),
  • sniedz informāciju par tiesībām un emocionālo atbalstu cietušajiem un lieciniekiem no ārvalstīm, kuri aicināti sniegt liecību Horvātijas tiesās, izmantojot starptautiskās juridiskās palīdzības mehānismu, un Horvātijas cietušajiem un lieciniekiem, kuri aicināti sniegt liecību ārvalstu tiesās, izmantojot minēto mehānismu. Dienests nosūta cietušajiem un lieciniekiem informatīvas vēstules ar kontaktinformāciju,
  • saņem kompensācijas pieprasījumus no noziegumos cietušajiem, sagatavo materiālus Noziegumos cietušo kompensācijas komitejas (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela) sanāksmēm un sniedz palīdzību pārrobežu lietās.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Atkarībā no organizācijas veida un tās uzdevumiem ir pieejama dažāda veida palīdzība un atbalsts, proti, psiholoģisks, emocionāls, juridisks, praktisks un medicīnisks atbalsts, kā arī atbalsts tiesā un mājokļu un drošības jomā.

Plašāka informācija un šo organizāciju saraksts atbilstīgi apgabaliem atrodami Horvātijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Horvātijā tiek veidoti 12 probācijas dienesta biroji. Šā pasākuma mērķis ir pievienot cilvēcisku aspektu kriminālsodu izpildei, nodrošināt noziedzīgā nodarījuma izdarītāju efektīvāku reintegrāciju sabiedrībā un nodrošināt palīdzību cietušajiem, cietušajām pusēm, kā arī cietušo un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju ģimenēm.

Valsts probācijas dienests piedalās sagatavošanas pasākumos, kas paredzēti, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājus atkal iekļautu kopienā pēc tam, kad viņi ir atbrīvoti no ieslodzījuma vietas. Tas ietver pasākumus, lai palīdzētu viņiem atrast mājvietu un darbu un sagatavotu viņus, kā arī cietušos, cietušās puses un to ģimenes noziedzīga nodarījuma izdarītāja atbrīvošanai. Dienests veic arī pasākumus, lai sniegtu psihosociālu atbalstu cietušajiem, cietušajām pusēm, kā arī cietušo un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja ģimenēm.

Ja atbrīvojamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izcieš sodu par dzimumnoziegumu, nodarījumu pret dzīvību un veselību vai vardarbīgu nodarījumu, probācijas dienestam attiecīgā veidā un bez kavēšanās jāinformē cietušie, cietušās puses un to ģimenes.

Atsevišķu probācijas dienesta biroju un Tieslietu ministrijas Probācijas departamenta kontaktinformācija ir pieejama šeit.

Noziegumos cietušie var sazināties ar policiju pa e-pastu policija@mup.hr vai prevencija@mup.hr vai pa tālruni 192 (24/7) vai +385 1 3788 111.

Lapa atjaunināta: 07/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.