Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Jums nav tiesību pārsūdzēt nolēmumu, ko pieņēmusi pirmās instances tiesa. Pārsūdzības tiesības ir Kipras Republikas ģenerālprokuroram.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Jūsu jurists var pamatoties uz spriedumu, ja jūs prasāt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atlīdzina zaudējumus.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Jums ir tiesības samērīgā laikposmā pēc tiesvedības beigām saņemt atbalstu un/vai aizsardzību atbilstoši jūsu tābrīža vajadzībām.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Pēc pieprasījuma policija jūs informēs par sodu, kādu noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piespriedusi tiesa.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ja to pieprasīsiet, jūs informēs par:

a) to, ka persona, kura apcietināta, apsūdzēta vai notiesāta par noziegumu pret jums, ir atbrīvota vai ir izbēgusi no apcietinājuma;

b) attiecīgiem pasākumiem, kas tiek īstenoti jūsu aizsardzībai, ja persona, kura apcietināta, apsūdzēta vai notiesāta par noziegumu pret jums, tiek atbrīvota vai izbēg no apcietinājuma.

Jāņem vērā, ka šo informāciju jums var nesniegt, ja ir iespējams vai tiek konstatēts, ka tas varētu kaitēt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Jums nav tiesību tikt iesaistītam lēmumu pieņemšanā par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu.

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.