Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Policija.........199/1460

Valsts slimnīcu pirmās palīdzības dienesti

Rajonu sociālās drošības dienesti

Skolu psiholoģijas dienests

Garīgās veselības dienests

Cietušo atbalsta palīdzības tālrunis

Nevalstiskās organizācijas

Kipras Republikā darbojas šādi palīdzības tālruņi:

1460 — uzticības tālrunis iedzīvotājiem

1440 — uzticības tālrunis personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē

1498 — palīdzības tālrunis, kas sniedz informāciju un palīdzību saistībā ar narkotikām

116111 — bērnu un jauniešu atbalsta palīdzības tālrunis

116000 — Kipras uzticības tālrunis pazudušu bērnu meklēšanai

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Valsts aģentūras un NVO atbalstu cietušajiem sniedz bez maksas.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Valsts dienesti var sniegt jums šādu atbalstu:

  • Medicīnas dienests var sniegt veselības aprūpes pakalpojumus,
  • Garīgās veselības dienests un Skolu psiholoģijas dienests var sniegt psiholoģisku atbalstu,
  • Sociālās drošības dienests var nodrošināt aizsardzību, pamatojoties uz orderi, kas attiecas uz noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, un/vai cietušā aizsardzības orderi,
  • lai novērstu atkārtotu viktimizāciju, policija var īstenot īpašus pasākumus izmeklēšanas laikā,
  • policija var nodrošināt efektīvu aizsardzību, lai nepieļautu, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs un/vai citas personas jūs iebiedē vai veic atriebību,
  • tiesas sēdes laikā var īstenot pasākumus tiesā, lai aizsargātu cietušos ar īpašām aizsardzības vajadzībām (piem., bērnus, cietušos ar psiholoģiskiem un sociālo spēju traucējumiem).

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē vai esat no seksuālas vardarbības cietis bērns vai cilvēku tirdzniecībā cietušais, Sociālās drošības dienests informēs jūs par jūsu tiesībām un piedāvās atbalstu. Dienests arī palīdzēs jums sazināties ar visām kompetentajām valsts aģentūrām un NVO, kas strādās ar jūsu lietu un piedāvās atbalstu. Ja jūsu intereses ir pretrunā jūsu vecāku interesēm, Sociālā atbalsta dienesta direktors darīs visu nepieciešamo, lai jūs aizsargātu.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Nevalstiskās organizācijas var jums sniegt šādu atbalstu:

  • psiholoģisku atbalstu,
  • izmitināšanu cietušo patvēruma centros.
Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.