Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tai ir nodarīts kaitējums (piemēram, personai ir nodarīts kaitējums vai tās privātais īpašums ir bojāts vai nozagts utt.) tāda nodarījuma rezultātā, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Noziegumā cietušajam ar likumu tiek nodrošinātas konkrētas individuālas tiesības pirms tiesas procesa, tā laikā un pēc tā.

Kiprā kriminālprocess sākas ar policijas veiktu noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu. Kad izmeklēšana ir pabeigta, lietu nodod Republikas ģenerālprokuroram, kurš izlemj, vai uzsākt kriminālprocesu. Ja ir pietiekami pierādījumi pret iespējamo vainīgo, ģenerālprokurors nodod lietu tiesai iztiesāšanai. Kad tiesa ir izskatījusi savāktos pierādījumus, tā lemj, vai apsūdzētais ir vainīgs, un vai nu piespriež viņam sodu vai viņu attaisno.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.