Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuigauņunīderlandiešu.
Swipe to change

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Sazinoties ar iestādi, Jūs saņemsiet informāciju par:

  • to, kā ziņot par noziegumu, un
  • cietušo atbalsta pakalpojumiem, kas ir pieejami, neziņojot par noziegumu.

Norādījumi ir pieejami arī Policijas un robežsardzes pārvaldes tīmekļa vietnē.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Jūsu tiesības tiks aizsargātas neatkarīgi no tā, kurā ES valstī jūs kļuvāt par noziegumā cietušo. Jūs varat ziņot par noziegumu un vajadzības gadījumā saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus gan valstī, kurā izdarīts noziegums, gan savā dzīvesvietas valstī.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Ziņojot par noziegumu, jums ir tiesības saņemt šādu informāciju:

  • pēc jūsu pieprasījuma — rakstisku apliecinājumu par to, ka esat ziņojis par noziegumu;
  • desmit dienu laikā — paziņojumu par lēmumu uzsākt vai neuzsākt kriminālprocesu;
  • ja tiks uzsākts kriminālprocess, jūs nopratinās kā cietušo un jums vaicās, vai vēlaties saņemt informāciju par aizdomās turētā apcietināšanu un atbrīvošanu un par tiesas sēdes laiku un vietu; turklāt
  • kad lietas pirmstiesas izmeklēšana tiks pabeigta, prokurors informēs jūs, ka jums ir tiesības iepazīties ar krimināllietas saturu.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ikvienam, kurš nesaprot vai nerunā igauņu valodā, ir tiesības tiesvedības laikā izmantot tulka pakalpojumus. Jums ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt jebkura tāda teksta tulkojumu, kas ir būtisks, lai saprastu lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai tiesas spriedumu vai lai nodrošinātu tiesvedības taisnīgumu.

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Iestādēm jānodrošina, ka jūs saprotat to, kas jums tiek skaidrots, kā arī to, ka jūs saprot. Šajā nolūkā policijas iecirknī vai prokuratūrā ir pieejamas informācijas lapas viegli saprotamā valodā, kā arī apmācīti speciālisti. Jums vienmēr ir tiesības izmantot zīmju valodas tulka pakalpojumus.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Cietušo atbalsta pakalpojumus sniedz Igaunijas Nacionālā sociālās apdrošināšanas pārvalde.

Ja esat no vardarbības cietusi sieviete, jūs varat vērsties pēc palīdzības arī sieviešu patvēruma centros.

Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestu?

Policija informēs jūs par cietušo atbalsta dienestiem un vajadzības gadījumā nosūtīs jūs pie cietušo atbalsta darbinieka. Daudzos policijas iecirkņos ir cietušo atbalsta darbinieks, kurš vienmēr ir uz vietas.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Visa kriminālprocesa gaitā apkopotā informācija ir konfidenciāla un netiks publiskota pirms atklātas tiesas sēdes. Tiesa var arī paziņot, ka tiesas sēde būs slēgta — arī tad tiesas sēdē izpaustā informācija nebūs publiski pieejama.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Nē, ikvienam ir pieejams vispārējs cietušo atbalsts neatkarīgi no tā, vai par noziegumu ir ziņots. Tomēr ir īpaši cietušo atbalsta pakalpojumi, piemēram, kompensācija no vardarbības cietušajiem vai pabalsts psiholoģiskā atbalsta saņemšanai, kas jums būs pieejami tikai pēc tam, kad būsiet ziņojis par noziegumu.

Personīgā aizsardzība, ja man draud briesmas

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Jūs varat lūgt, lai prokurors prasa tiesai izdot ierobežojošu pagaidu rīkojumu pret aizdomās turēto. Ierobežojošā pagaidu rīkojumā aizdomās turētajam ir noteikts netuvoties tiesas norādītām vietām un nesazināties ar tiesas noteiktām personām.

Jūs var aizsargāt arī ar liecinieku aizsardzības pasākumiem, ko īsteno policija pēc prokuratūras pieprasījuma.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Ja esat apdraudēts, sazinieties ar policiju, kas gādās par jūsu drošību.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Policijai jāizvērtē katrs gadījums, nodrošinot jebkāda kaitējuma novēršanu.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Visām iestādēm, kas veic procesu, ir pienākums vienmēr ņemt vērā jūsu intereses un nepieļaut to, ka jūs tiekat pakļauts sekundārajai viktimizācijai kriminālprocesa laikā.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Ja esat smagā noziegumā cietušais, tiesa var jūs nenopratināt vai arī var atļaut jūs nopratināt telefoniski vai izmantot aizslietni, lai apsūdzētais jūsu nopratināšanas laikā tiesā jūs neredzētu.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Iestāde, kas veic procesu, nepilngadīga cietušā nopratināšanā var piesaistīt bērnu aizsardzības speciālistu, sociālo darbinieku vai psihologu. Šī ir obligāta prasība nopietnos gadījumos, ja persona, kura veic procesu, nav atbilstoši apmācīta.

Ja esat nepilngadīgs cietušais un jūsu intereses ir pretrunā jūsu likumīgā pārstāvja vai vecāku interesēm, iestāde, kas veic procesu, var bez maksas piešķirt jums advokātu juridiskās palīdzības ietvaros.

Tiesā nenopratinās nepilngadīgos ar garīga rakstura traucējumiem un visus bērnus vecumā līdz 10 gadiem vai — vardarbības ģimenē vai seksuālas vardarbības gadījumā — bērnus vecumā līdz 14 gadiem. Šādā gadījumā policijas interviju ar nepilngadīgo ierakstīs video formātā, ko var izmantot kā pierādījumu tiesā.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja jūsu ģimenes loceklis ir miris nozieguma rezultātā, procesā jums ir visas cietušā tiesības.

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja jūsu ģimenes loceklis ir noziegumā cietušais, jums, līdzīgi kā cietušajam, ir tiesības vajadzības gadījumā saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus.

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Ar jūsu un aizdomās turētā piekrišanu prokuratūra var nolemt izbeigt kriminālprocesu ar samierināšanu (mediāciju). Samierināšanas pakalpojumu nodrošina cietušo atbalsta darbinieks.

Jums būs tiesības jebkurā laikā atteikties no samierināšanas procedūras.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Kriminālprocesa kodekss

Cietušo atbalsta likums

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.