Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: igauņu.
Swipe to change

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Vai es varu pārsūdzēt tiesas nolēmumu?

Jums kā tiesvedības pusei ir tiesības pārsūdzēt nolēmumu rajona tiesā 30 dienu laikā no nolēmuma pieņemšanas.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Jums ir tiesības tikt informētam par notiesātā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pirmstermiņa atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, ja procesa laikā būsiet pieprasījis šādas informācijas sniegšanu.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Kriminālprocesa norise neietekmē to, cik ilgā laikā varat saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus. Jūs varat turpināt saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus pēc kriminālprocesa noslēgšanas neierobežotā termiņā.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Jūs informēs par tiesas nolēmumu, kurā būs norādīts aizdomās turētajam piespriestā soda ilgums. Jūs arī informēs par notiesātā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pirmstermiņa atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, ja būsiet pieprasījis šādas informācijas sniegšanu.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ja jūsu nopratināšanas laikā būsiet to pieprasījis, jūs informēs, ja notiesātais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots vai izbēgs no ieslodzījuma vietas.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varēšu izteikt viedokli vai iesniegt pārsūdzību?

Jums var tikt prasīts sniegt atzinumu pirmstermiņa atbrīvošanas procesā, bet jūs nevarat pārsūdzēt šādus lēmumus.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.