Cietušo tiesības (katrā valstī)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

 1. Igaunijas Nacionālās sociālās apdrošināšanas pārvaldes Cietušo atbalsta departaments
 2. Sieviešu atbalsta centri
 3. Policijas un robežsardzes pārvalde

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

 1. Cietušo atbalsta uzticības tālrunis: 6121360 vai 16106 (zvanus pieņem no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.00 līdz 17.00).
 2. Bērnu atbalsta uzticības tālrunis: 16111 (bērniem, kuriem vajadzīga palīdzība; zvanus pieņem visu diennakti).

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Jā, cietušo atbalsta pakalpojumi ir pieejami bez maksas.

Kādus atbalsta veidus es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Valsts nodrošinātie cietušo atbalsta pakalpojumi ietver:

 1. cietušo konsultēšanu;
 2. palīdzības sniegšanu cietušajiem saziņā ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī juridiskām personām;
 3. drošas izmitināšanas nodrošināšanu;
 4. ēdināšanas nodrošināšanu;
 5. nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu;
 6. nepieciešamās materiālās palīdzības nodrošināšanu;
 7. nepieciešamās psiholoģiskās palīdzības nodrošināšanu;
 8. cietušo atbalsta pakalpojumu saņemšanai nepieciešamo rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu;
 9. citu cietušo fiziskajai un psihosociālajai rehabilitācijai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Valsts cietušo atbalsta pakalpojumu sniedzēji var ieteikt jums vērsties attiecīgās nevalstiskajās organizācijās.

Sieviešu patvēruma centri

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.