Cietušo tiesības (katrā valstī)

Somija

Saturu nodrošina
Somija

Es esmu noziegumā cietušais. Kur man jāvēršas, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Atbalsts visiem noziegumos cietušajiem
- Somijas atbalsts cietušajiem (Rikosuhripäivystys), tālr.: 116 006

No vardarbības ģimenē cietušu personu patvēruma pakalpojumi

Tiešsaistes patvēruma vieta (Nettiturvakoti)

Seri atbalsta centri no seksuāla uzbrukuma cietušām personām (vecākām par 16 gadiem):

- Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu

Izvarošanas krīzes centrs Tukinainen

- tālr.: 0800 97899

Tukinainen tiešsaistē (Nettitukinainen)

Izvarošanas krīzes centrs Tukinainen


Palīdzības sistēma no cilvēku tirdzniecības cietušām personām

- Uzņemšanas centrs Joutseno (Joutsenon vastaanottokeskus), tālr. 029 54 63 177


Mediācija

- mediācijas biroji:

Mediācija krimināllietās un civillietās

Mediācija krimināllietās un civillietās (angļu valodā)

Policija

- ārkārtas situācijās zvanīt 112 (tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem)


Juridiskā palīdzība

Kompensācija par noziedzīgu kaitējumu, ko maksā no valsts līdzekļiem

- Valsts kase, tālr. 0295 50 2736

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Somijas cietušo atbalsta centrs, tālr. 116 006

Nollalinja (24/7), tālr. 080 005 005 (palīdzības tālruņa līnija no vardarbības ģimenē un vardarbības pret sievietēm cietušām personām)

Izvarošanas krīzes centrs Tukinainen, tālr. 0800 97899 (no seksuāla uzbrukuma cietušām personām)

Palīdzības sistēma no cilvēku tirdzniecības cietušām personām (diennakts), tālr. 029 54 63 177 (no cilvēku tirdzniecības cietušām personām)

Vai atbalsts cietušajiem ir bezmaksas?

Cietušo atbalsta organizāciju sniegtais atbalsts ir bezmaksas. Klientam nav jāmaksā arī par pakalpojumiem, ko sniedz patvēruma vietas, atbalsta centri no seksuāla uzbrukuma cietušām personām un palīdzības sistēma no cilvēku tirdzniecības cietušām personām.

Kādu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Noziegumos cietušajiem var būt nepieciešama medicīniskā palīdzība vai citi sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi, piemēram, ārkārtas sociālie pakalpojumi, ārstēšana slimnīcā, fiziskā un garīgā rehabilitācija. Šos pakalpojumus jūs varat izmantot ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pārējie klienti.

Patvēruma vietas steidzamos gadījumos sniedz tūlītēju glābiņu no krīzes, diennakts drošo māju, kā arī psihiski sociālo atbalstu, padomus un konsultācijas. Šos pakalpojumus galvenokārt sniedz personām un to ģimenēm, kas ir saskārušās ar vardarbību ģimenē vai vardarbības draudiem. Dažus no šiem pakalpojumiem sniedz organizācijas. Par patvēruma vietu pakalpojumu nodrošināšanu atbild Somijas Veselības un labklājības institūts.

Cilvēku tirdzniecības cietušo personu palīdzības sistēma ir valsts iestāde, kas nodrošina no cilvēku tirdzniecības cietušām personām garantēto tiesību ievērošanu. Atbalsta pakalpojumi ietver patvērumu, veselības aprūpi, sociālos pakalpojumus, uzņemšanas pabalstu vai sociālo palīdzību, juridisko palīdzību un padomus, atbalsta personu kriminālprocesā, kā arī mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumus. Papildus palīdzības sistēmai organizācijas sniedz palīdzību arī no cilvēku tirdzniecības cietušām personām.

Jums ir tiesības saņemt juriskonsulta palīdzību, ziņojot par noziegumu, iztaujāšanā, kā arī lietas izskatīšanā tiesā. Palīdzība jāsniedz juristam, valsts apmaksātas juridiskās palīdzības sniedzējam–advokātam vai licencētam juriskonsultam.

Personām ar zemiem un vidējiem ienākumiem var būt tiesības uz valsts apmaksātu juridisko palīdzību. Šādos gadījumos jurista honorāru daļēji vai pilnībā apmaksā valsts. Jūs varat pieteikties juridiskās palīdzības saņemšanai valsts apmaksātās juridiskās palīdzības birojā vai elektroniski. Jūs arī varat lūgt juridiskos birojus jūsu vārdā pieteikties juridiskās palīdzības saņemšanai.

Tiesa var jums norīkot juriskonsultu un atbalsta personu, ja ir notikusi vardarbība ģimenē, dzimumnoziegumi vai smagi noziegumi pret jūsu dzīvību, veselību vai brīvību. Šādos gadījumos valsts apmaksā šo personu honorāru neatkarīgi no jūsu ienākumiem.

Jums dažādos kriminālprocesa posmos var palīdzēt atbalsta persona. Jūs varat lūgt par atbalsta personu kļūt jebkuru jūsu izraudzītu cilvēku. Atbalsta persona var jūs pavadīt uzklausīšanā un tiesas sēdē, bet tās klātbūtni dažos gadījumos var ierobežot. Somijas cietušo atbalsta centrs var jums bez maksas nodrošināt apmācītu atbalsta personu. Vispārējos atbalsta pakalpojumus cietušajiem, ko piedāvā Somijas cietušo atbalsta centrs, finansē Tieslietu ministrija, un tie ir sabiedrisko pakalpojumu saistības.

Kādu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Noziegumos cietušajiem atbalstu, padomus un norādījumus sniedz daudzas organizācijas. Somijas cietušo atbalsta centrs sniedz palīdzību saistībā ar visu veidu noziegumiem un kriminālprocesu, kā arī ar cietušo tiesībām saistītus padomus. No vardarbības ģimenē cietušas personas var meklēt aizsardzību un atbalstu patvēruma vietās. Palīdzību var sniegt arī ar palīdzības tālruņa līniju starpniecību un sociālās aprūpes dienesti. Dažos apvidos ir pieejams īpašs atbalsts dzimumnoziegumos cietušām personām un imigrantēm sievietēm, kā arī līdzcilvēku atbalsts slepkavību upuru ģimenēm.

Organizāciju sniegtie atbalsta pakalpojumi

Somijas cietušo atbalsta centrs

Atbalsts visiem noziegumos cietušajiem, ieskaitot lieciniekus un cietušo ģimenes locekļus. Palīdzība un padomi, kā izmantot cietušo tiesības kriminālprocesā. Valsts palīdzības tālruņa līnija, juridiskās palīdzības tālruņa līnija, tiešsaistes atbalsta dienests. Atbalsta personu pakalpojumi reģionos.

- palīdzības tālruņa līnija 116 006 (bezmaksas)
- juridiskās palīdzības tālruņa līnija 0800 161 177 (bezmaksas)

Nollalinja

Diennakts palīdzības tālruņa līnija no vardarbības ģimenē un vardarbības pret sievietēm cietušām personām, tālr. 080 005 005 (bezmaksas)

Māšu un bērnu mājvietu un patvēruma vietu apvienība (Ensi- ja turvakotien liitto)

Patvēruma vietas personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē vai vardarbības draudiem un kurām ir nepieciešams atbalsts, lai atgūtos, un pagaidu mājoklis. Sociālās aprūpes dienesti sniedz atbalstu vardarbības ģimenē izraisītās situācijas atrisināšanā un krīzes pārvarēšanā. Konsultācijas pa tālruni, sarunas ar speciālistiem vardarbības ģimenē jautājumos, līdzcilvēku grupa vai mājas aprūpe.

Tiešsaistes patvēruma vieta

Tiešsaistes pakalpojums, kuru uztur Māšu un bērnu mājvietu un patvēruma vietu apvienība; palīdz visām vardarbīgās attiecībās iesaistītajām pusēm.

Izvarošanas krīzes centrs Tukinainen

Sniedz atbalstu un ieteikumus personām, kuras cietušas no seksuāla uzbrukuma un/vai vardarbības, un viņu ģimenēm. Tiešsaistes palīdzības dienests.

- krīzes palīdzības tālruņa līnija: tālr. 0800 97899 (bezmaksas)

- juridiskās palīdzības tālruņa līnija: tālr. 0800 97895 (bezmaksas)

MONIKA — Multikulturāla sieviešu apvienība, Somija

Viegli pieejami pakalpojumi, juridiskā palīdzība un izmitināšana patvēruma vietās imigrantēm sievietēm un bērniem, kas cieš no vardarbības. Palīdzība ir pieejama vairākās valodās, tiek nodrošināti arī atbalsta individuālie pakalpojumi.

- palīdzības līnija 0800 05058 (bezmaksas)

- patvēruma vieta Mona, tālr. 045 639 6274 (diennakts)

Sieviešu atbalsta līnija (Naisten Linja)

Ieteikumi un atbalsts sievietēm un meitenēm, kuras uztrauc vardarbība. Informācija ir pieejama tiešsaistē un pa tālruni.

- tālr.: 0800 02400 (bezmaksas)

Pro-tukipiste

Veselības aizsardzības un atbalsta pakalpojumi personām, kuras strādā seksa vai erotikas nozarē, un no cilvēku tirdzniecības cietušām personām.

Slepkavību upuru ģimenes locekļu apvienība HUOMA (Henkirikoksen uhrien läheiset ry)

Līdzcilvēku atbalsts slepkavību upuru ģimenes locekļiem.

- tālr.: 050401 2230

https://www.huoma.fi/

MIELI Somijas garīgās veselības dienests (Suomen Mielenterveys ry)

Palīdzība krīzes situācijas dzīvē.

- krīzes palīdzības tālruņa līnija 09 2525 0111 (diennakts)

Suvanto — Drošām vecumdienām (Suvanto ry — Turvallisen vanhuuden puolesta)

Palīdzība, līdzcilvēku atbalsts un juridiskie pakalpojumi vecu cilvēku aizsardzībai pret ļaunprātīgu rīcību un vardarbību.

- SUVANTO palīdzības līnija 0800 06776 (bezmaksas)

Lapa atjaunināta: 19/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.