Cietušo tiesības (katrā valstī)

Somija

Saturu nodrošina
Somija

Par noziedzīgā nodarījumā cietušo uzskata personu, kas cietusi no darbības vai bezdarbības, ko saskaņā ar Somijas tiesību aktiem uzskata par noziedzīgu nodarījumu. Noziedzīgā nodarījumā cietušajiem ir noteiktas tiesības tiesas procesā, pirms tā uzsākšanas un pēc tā.

Somijā kriminālprocess sākas ar pirmstiesas izmeklēšanu, ko parasti veic policija. Šajā posmā tiek noskaidrots, vai nodarījums patiešām ir izdarīts, kādos apstākļos tas izdarīts un kas ir attiecīgās iesaistītās puses. Pirmstiesas izmeklēšanā tiek novērtēts arī noziedzīgā nodarījuma kaitējums un cietušās personas prasība pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Ja ir pietiekami pierādījumi par noziedzīgo nodarījumu, prokurors sāk kriminālvajāšanu un iesniedz lietu tiesā. Tiesas procesā tiesa izvērtē pierādījumus un atzīst apsūdzēto par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, vai arī attaisno to. Kriminālprocesu var turpināt, ja viena no pusēm spriedumu pārsūdz augstākas instances tiesā.

Vajadzīgo informāciju var atrast, sekojot norādītajām saitēm.

1 – Manas tiesības kā noziegumā cietušai personai

2 – Ziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesvedības gaitā

3 – Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 – Kompensācija

5 – Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 19/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.