Cietušo tiesības (katrā valstī)

Francija

Saturu nodrošina
Francija

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Cietušo atbalsta struktūras ir uzskaitītas cietušo atbalsta asociāciju direktorijā: Annuaire des associations d’aide aux victimes.

Jūs varat sazināties ar cietušo atbalsta asociāciju, kas atrodas vistuvāk jūsu dzīvesvietai.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Īpaša palīdzība cietušajiem

  • Bērni briesmās: 119 — visu diennakti, septiņas dienas nedēļā
  • Bezvēsts pazudušie bērni: 116 000 — visu diennakti, septiņas dienas nedēļā
  • Vardarbība pret sievietēm: 3919 — septiņas dienas nedēļā, no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 22.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00
  • Izvarošana un seksuāls uzbrukums: 0 800 05 95 95 — no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10.00 līdz 19.00
  • Rasistiskas darbības: 01 40 35 36 55 — otrdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 10.30 līdz 13.30
  • Homofobiskas darbības: 01 48 06 42 41 — no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 18.00 līdz 22.00, sestdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00 un svētdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00
  • Iebiedēšana skolā: 3020 — no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 20.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Jā, palīdzība, ko sniedz cietušo atbalsta asociācijas, ir pilnīgi bez maksas.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Medicīniskā palīdzība

Cietušais var konsultēties ar ārstu un slimnīcā saņemt izziņas, kurās reģistrēti viņam nodarītie miesas bojājumi.

Vardarbība ģimenē

Neatkarīgi no civilstāvokļa cietušais briesmu gadījumā var iesniegt steidzamu pieteikumu ģimenes lietu tiesas tiesnesim (juge aux affaires familiales) apgabaltiesā (tribunal de grande instance), prasot izdot rīkojumu, ar kuru viņam uz laiku ļauj izmantot ģimenes māju un liek vardarbīgajam partnerim izvākties.

Juridiskā palīdzība

Katrā apgabaltiesā ir cietušo atbalsta dienests (bureau d’aide aux victimes), ko vada cietušo atbalsta asociācija. Šādi biroji sniedz noziegumos cietušajiem informāciju, norādījumus un pavada viņus, kā arī izskaidro viņiem tiesu darbību un jebkuru saistībā ar viņiem notiekošu procesu. Tādējādi cietušajiem ir iespēja vienmēr būt informētiem par

  • visiem pasākumiem, kas tiek veikti steidzamības kārtā, piemēram, par tūlītēju ierašanos tiesā (comparution immédiate);
  • kriminālprocesa gaitu.

Cietušajiem vienmēr sniedz norādījumus par ikvienu kompensācijas mehānismu, ko viņi var būt tiesīgi izmantot.

Palīdzība tiek sniegta bez maksas un ir konfidenciāla.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskām organizācijām?

Cietušo atbalsta asociācijas palīdz cietušajiem visā procesa gaitā, sniedzot bezmaksas juridisko un labklājības informāciju un psiholoģisko atbalstu. To pārstāvji var palīdzēt cietušajiem, kad viņi iesniedz sūdzību vai prasa atzīt viņus par civilprasītājiem kriminālprocesā. Šādu asociāciju pārstāvji var arī piedalīties krimināltiesas sēdēs un palīdzēt cietušajiem saprast procesuālās darbības un dažādo dalībnieku pieņemtos lēmumus.

Cietušo atbalsta asociācijām var būt pārstāvības žandarmērijas un policijas iecirkņos, slimnīcās, tiesās, sociālās drošības dienestos utt. To adreses un tālruņa numurus var uzzināt tiesās un žandarmērijas un policijas iecirkņos, kā arī direktorijā, kas pieejama šajā saitē.

Papildus šīm parastajām cietušo atbalsta asociācijām ir vairākas citas asociācijas, kas nav īpaši minētas un kas darbojas konkrētās jomās, piemēram, tādās kā personiskais aizskārums, vardarbība ģimenē, ceļu satiksmes negadījumi, medicīniskas kļūdas u. tml. Dažas asociācijas, kuru specializācija ir sniegt palīdzību no vardarbības ģimenē cietušām sievietēm, var nodrošināt sievietēm un viņu bērniem pagaidu izmitināšanu.

Lapa atjaunināta: 04/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.