Cietušo tiesības (katrā valstī)

Francija

Saturu nodrošina
Francija

Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tai ir nodarīts kaitējums (piemēram, persona ir ievainota vai tās privātais īpašums ir bojāts vai nozagts utt.) tāda nodarījuma rezultātā, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ar likumu tiek nodrošinātas konkrētas individuālas tiesības pirms tiesas procesa, tā laikā un pēc tā.

Francijā kriminālprocess sastāv no izmeklēšanas un lietas iztiesāšanas. Atkarībā no izdarītā nozieguma ir divu veidu izmeklēšana: policijas izmeklēšana, ko veic kriminālpolicijas darbinieki prokurora pārziņā, un tiesas izmeklēšana, ko veic kriminālpolicijas darbinieki izmeklēšanas tiesneša pārziņā vai pats izmeklēšanas tiesnesis.

Kad izmeklēšana ir pabeigta, atkarībā no savāktajiem pierādījumiem lietu var slēgt vai nodot atpakaļ tiesai iztiesāšanai. Pēdējā minētajā gadījumā tiesa izskata savāktos pierādījumus un lemj, vai iespējamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vainīgs vai ne. Ja iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju atzīst par vainīgu, tiesa piespriež viņam sodu. Ja iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju atzīst par nevainīgu, viņu atbrīvo vai attaisno.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 04/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.