Cietušo tiesības (katrā valstī)

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Jūs atzīs par cietušo noziedzīgā nodarījumā, ja Jums ir nodarīts kaitējums, piemēram, esat ievainots vai Jūsu īpašums ir bojāts vai nozagts tāda nodarījuma rezultātā, kas atzīstams par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem. Jums kā cietušajam noziedzīgā nodarījumā likums paredz noteiktas individuālas tiesības pirms tiesas procesa, tiesas procesa laikā un pēc tā.

Kriminālprocess Vācijā sākas ar izmeklēšanu, kuru veic policija un prokuratūra; izmeklēšanu var sākt arī uz cietušās personas ziņojuma pamata. Ja pret aizdomās turēto nepietiek pierādījumu, lai izvirzītu apsūdzību, prokuratūra izbeidz kriminālprocesu. No otras puses, ja ir pietiekami pierādījumi, prokuratūra nosūta lietu izskatīšanai tiesā. Tomēr tā var arī izbeigt procesu atsevišķos citos gadījumos, piemēram, ja aizdomās turētais ir atlīdzinājis Jums nodarītos materiālos zaudējumus vai izpildījis noteiktas prasības un norādījumus.

Ja pēc apsūdzības izvirzīšanas tiesa uzsāk galveno tiesas procesu, tiesas sēdē tiks izvērtēti pierādījumi pret apsūdzēto. Ja tiesa apsūdzēto atzīs par vainīgu, tā viņu notiesās un piespriedīs sodu. Tomēr arī tiesa var izbeigt procesu pret apsūdzēto attiecīgās un mazāk smagās lietās, piemēram, ja apsūdzētais pauž nožēlu un piedalās cietušā un pārkāpēja mediācijā. Ja pierādījumi pret apsūdzēto ir nepietiekami, tiesai viņš ir jāattaisno. Kad spriedums ir pasludināts, kriminālprocesu var turpināt augstākas instances tiesā saistībā ar tā pārsūdzēšanu.

Kā cietušais Jūs varat piedalīties kriminālprocesā liecinieka statusā vai aktīvāk iesaistīties tajā, oficiāli kļūstot par privāto apsūdzētāju (Privatkläger) vai privāto papildu apsūdzētāju (Nebenkläger), un tādējādi izmantot dažādās Jums pieejamās tiesības. Kā privātam apsūdzētājam Jums būs prokurora tiesības; kā privāts papildu apsūdzētājs Jūs piedalīsieties procesā kopā ar prokuroru.

Ar vienu klikšķi uz attiecīgās saites Jūs nonāksiet turpmākajās faktu lapās, kurās tiks izskaidroti dažādie lietas posmi un aprakstītas Jūsu kā noziegumos cietušā tiesības, kad ziņojat par noziegumu, nozieguma izmeklēšanas laikā, tiesas procesa laikā vai pēc tiesas procesa pirmajā instancē. Varat arī uzzināt vairāk par savām tiesībām uz kompensāciju, kā arī par palīdzību un atbalstu, ko varat saņemt.

Protams, šīs informācijas lapas ir tikai ievads daudziem, atšķirīgiem noteikumiem. Piemēram, Jums būtu vajadzīga konkrētāka informācija par tiesvedību, kurā apsūdzētais ir pusaudzis vai jauns pieaugušais, kas šeit nemaz nav skarta.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 19/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.