Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāts (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), kas ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā, pārvalda konsultāciju centrus no vardarbības cietušām sievietēm.

Tas ir izveidojis integrētu tīklu ar 62 struktūrām, lai palīdzētu šādām sievietēm.

Tīkls ietver palīdzības tālruņa dienestu (SOS 15900), kas darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā, 40 konsultāciju centrus un 21 kopmītni sievietēm un viņu bērniem.

Ar palīdzības tālruņa dienestu SOS15900 var sazināties arī, rakstot uz e-pasta adresi sos15900@isotita.gr. Tas darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā, 365 dienas gadā, un ar to var sazināties gan grieķu, gan angļu valodā. Uz zvanu attiecas tarifs, kas piemērojams vietējiem zvaniem.

Konsultāciju centri piedāvā bezmaksas psihosociālo atbalstu un juridiskas konsultācijas. Piedāvāto pakalpojumu klāsts patlaban tiek paplašināts, aptverot tādas jomas kā sieviešu nodarbinātība un sievietes, kuras cieš no vairākām vardarbības formām (atbalsts bēgļiem, vientuļajiem vecākiem, romu kopienas locekļiem u. c.). Kontaktinformācija par konsultāciju centriem ir pieejama vietnē http://www.womensos.gr/ un sociālajā tīklā FacebookWomenSOS.gr.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāta tīmekļa vietne: http://www.isotita.gr/.

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — “KEThI”)

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs piedāvā psihosociālo atbalstu un tiesisko palīdzību no vardarbības ģimenē cietušajiem un uztur kopmītni no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem.

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs:

 • ir privāttiesību struktūra, kas izveidota 1994. gadā un atrodas Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāta pārraudzībā;
 • ietver reģionālus un vietējus dienestus, kas piedāvā psihosociālo atbalstu un tiesisko palīdzību no vardarbības ģimenē cietušajiem;
 • sniedz bezmaksas psihosociālo atbalstu un tiesisko palīdzību;
 • sniedz informāciju, padomu un atbalstu sievietēm, kurām ir nodarbinātības un sociālās atstumtības problēmas;
 • sadarbībā ar Atēnu Prefektūru kopš 1993. gada uztur kopmītni no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem.
 • KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: https://kethi.gr/

Nacionālais sociālās solidaritātes centrs (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — “EKKA”)

Nacionālais sociālās solidaritātes centrs uztur tīklu, kas piedāvā sociālā atbalsta pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un sociālajām grupām, kam ir psihosociālas grūtības vai kam ir vajadzīgs tūlītējs sociālais atbalsts.

Nacionālais sociālās solidaritātes centrs

 • ir privāttiesību struktūra, kas atrodas Atēnās un darbojas Darba, sociālā nodrošinājuma un sociālās solidaritātes lietu ministrijas pārraudzībā.
 • Tas ietver šādus dienestus:
 • sociālās palīdzības tiešais tālrunis 197 visiem iedzīvotājiem darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā. Zvani ir bez maksas;
 • nacionālās bērnu aizsardzības uzticības tālrunis 1107 jautājumiem, kas saistīti ar bērniem, darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā;
 • sociālā atbalsta centri Atēnās, Pirejā un Salonikos;
 • kopmītnes iedzīvotājiem ar nopietnām sociāli finansiālām problēmām Atikas reģionā;
 • patvēruma centri riskam pakļautām sievietēm un viņu bērniem Atikā un Salonikos.
 • Piedāvāto pakalpojumu klāsts:
 • konsultācijas un informācija par sociālās drošības jautājumiem;
 • sociālais un psiholoģiskais atbalsts privātpersonām un ģimenēm, pajumtes nodrošināšana riskam pakļautām sievietēm un viņu bērniem (galvenokārt no vardarbības ģimenē cietušajiem un cilvēku tirdzniecības upuriem);
 • īstermiņa izmitināšana personām, kuras ir krīzes vai sociālā ārkārtas situācijā;
 • sadarbība un starpniecība, lai veicinātu piekļuvi citu organizāciju piedāvātajiem sociālās solidaritātes pakalpojumiem.
 • Visbeidzot, centrs izmanto ātrās intervences psihosociālā atbalsta grupas, kurās darbojas galvenokārt psihologi un sociālie darbinieki, tādās situācijās kā dabas katastrofas (zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks), nelaimes gadījumi, kuģu katastrofas ar lielu cietušo skaitu un jebkura krīze, kurā iesaistīts liels skaits cilvēku un kurā šādu grupu klātbūtne tiek atzīta par vajadzīgu.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: http://www.ekka.org.gr/

Medicīniskās rehabilitācijas centrs spīdzināšanas upuriem (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Medicīniskās rehabilitācijas centrs spīdzināšanas upuriem ir rehabilitācijas centrs personām, kuras ir spīdzinātas, un viņu ģimenēm; tas apmāca grieķu un ārvalstu veselības speciālistus spīdzināšanas upuru medicīniskajā apskatē un ārstēšanā, veic zinātniskus pētījumus un motivē veikt pētījumus par spīdzināšanu un tās sekām.

Medicīniskās rehabilitācijas centrs spīdzināšanas upuriem

 • ir rehabilitācijas centrs personām, kuras ir spīdzinātas, un viņu ģimenēm;
 • apmāca grieķu un ārvalstu veselības speciālistus spīdzināšanas upuru medicīniskajā apskatē un ārstēšanā;
 • veicina zināšanu plašu izplatīšanu par spīdzināšanas praksi un tās dažādajām formām un par spīdzināšanas upuru rehabilitācijas iespēju;
 • veic zinātnisku izpēti un motivē veikt pētījumus par spīdzināšanu un tās sekām;
 • uztur un attīsta informācijas (dokumentācijas) centru;
 • sniedz ieguldījumu spīdzināšanas novēršanā, īstenojot šos mērķus.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: http://www.mrct.org/

Pētniecības un atbalsta centrs no vardarbīgas izturēšanās cietušām un sociāli atstumtām personām (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú — “EKYThKKA”)

Pētniecības un atbalsta centrs no vardarbīgas izturēšanās cietušām un sociāli atstumtām personām piedāvā medicīnisku, psiholoģisku, sociālu un juridisku atbalstu personām, kuras cietušas no spīdzināšanas, organizētas vardarbības, vardarbīgas izturēšanās un ir sociāli atstumtas.

Pētniecības un atbalsta centrs no vardarbīgas izturēšanās cietušām un sociāli atstumtām personām

 • ir bezpeļņas asociācija, kuras darbību reglamentē civiltiesības;
 • piedāvā medicīnisku, psiholoģisku, sociālu un juridisku atbalstu personām, kuras cietušas no spīdzināšanas, organizētas vardarbības, vardarbīgas izturēšanās un ir sociāli atstumtas;
 • veicina informētību par cilvēktiesību jautājumiem un izplata zināšanas par vardarbīgas izturēšanās un sociālās atstumtības izpausmēm un to novēršanas metodēm gan Grieķijā, gan ārvalstīs;
 • piedāvā humāno palīdzību sociālajām grupām, kas cietušas no organizētas vardarbības, spīdzināšanas, vardarbīgas izturēšanās un sociālās atstumtības, gan Grieķijā, gan ārvalstīs;
 • veic zinātniskus pētījumus par vardarbību un spīdzināšanu, vardarbīgu izturēšanos un sociālo atstumtību;
 • sniedz ieguldījumu spīdzināšanas, vardarbīgas izturēšanās un sociālās atstumtības novēršanā.


KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: http://www.cvme.gr/

Grieķijas Bēgļu padome (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grieķijas Bēgļu padome ir nevalstiska organizācija, kas atbalsta bēgļus un patvēruma meklētājus Grieķijā, sniedzot plašu psihosociālo un juridisko pakalpojumu klāstu.

Grieķijas Bēgļu padome

 • ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1989. gadā bēgļu un patvēruma meklētāju atbalstam Grieķijā;
 • palīdz bēgļiem vienmērīgi integrēties Grieķijā, sniedzot plašu psihosociālo un juridisko pakalpojumu klāstu;
 • ir vienīgā Grieķijas nevalstiskā bezpeļņas organizācija, kas strādā tikai ar personām, kuras meklē patvērumu Grieķijā un tiek uzskatītas par bēgļiem;
 • ir reģistrēta Ārlietu ministrijā un Veselības un sociālās solidaritātes ministrijā kā īpaša labdarības organizācija;
 • ir viena no sešām nevalstiskajām organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Grieķijā un ir Nacionālās Cilvēktiesību komisijas (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou) locekle;
 • ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos izpildpartnere un Eiropas Padomes bēgļu un izsūtīto personu jautājumos locekle.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: http://www.gcr.gr/

Grieķijas Helsinku pārraudzības centrs (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Grieķijas Helsinku pārraudzības centrs pārrauga un publicē rakstus un iestājas par cilvēktiesību jautājumiem Grieķijā.

Grieķijas Helsinku pārraudzības centrs

 • tika dibināts 1992. gadā;
 • ir Starptautiskās Helsinku Cilvēktiesību federācijas pārstāvis Grieķijā;
 • uzrauga un publicē rakstus un iestājas par cilvēktiesību jautājumiem Grieķijā un laiku pa laikam Balkānos;
 • ir piedalījies Grieķijas un Balkānu plašsaziņas līdzekļu uzraudzībā un bieži to koordinējis, lai vērstos pret stereotipiem un naida runu, un ir sagatavojis detalizētus gada pārskatus, paralēlus/neoficiālus ziņojumus ANO līguma struktūrām un specializētus ziņojumus par vardarbīgu izturēšanos un par etniskajām, etnolingvistiskajām, reliģiskajām un imigrantu kopienām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: https://greekhelsinki.wordpress.com/

Amnesty International” Grieķijas nodaļa (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International” pievēršas valdībām, starpvaldību organizācijām, bruņotām politiskām grupām, uzņēmumiem un citiem nevalstiskajiem dalībniekiem un sistemātiski un objektīvi izmeklē gan atsevišķu, gan sistemātisku cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus.

Amnesty International

 • ir neatkarīga pasaules brīvprātīgo kustība, kas cīnās par cilvēktiesību aizsardzību;
 • aizstāv personas, kuras ieslodzītas savas pārliecības, vardarbības apsvērumu un nabadzības dēļ;
 • pieprasa izbeigt vardarbību pret sievietēm;
 • pieprasa atcelt nāvessodu, spīdzināšanu un brīvības ierobežojumus, kas noteikti “kara pret terorismu” vārdā;
 • apkaro bēgļu, imigrantu, minoritāšu un cilvēktiesību aizstāvju diskrimināciju.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: http://www.amnesty.org.gr/

Lapa atjaunināta: 14/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.