Cietušo tiesības (katrā valstī)

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja pret to ir vērsta darbība, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem, piemēram, personai ir nodarīts kaitējums vai tās īpašums ir bojāts vai nozagts. Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ar Ungārijas tiesību aktiem tiek piešķirtas dažādas tiesības pirms tiesas procesa (lietas izskatīšanas), tā laikā un pēc tā. Informāciju par cietušās personas tiesībām un pienākumiem kriminālprocesā var pieprasīt no izmeklēšanas iestādes, prokurora vai tiesas atkarībā no tiesas procesa posma.

Ungārijā kriminālprocess sākas ar izmeklēšanu. To parasti veic policija prokurora uzraudzībā. Kad izmeklēšana ir pabeigta, prokurors izlemj celt apsūdzības un lietu nodod tiesai, vai arī lietu slēdz izmeklēšanas posmā nepietiekamu pierādījumu dēļ vai tādēļ, ka kriminālatbildību nevar pieprasīt vai tā vairs nav piemērojama.

Ja lietu nodod tiesai, tiesa izskata savāktos pierādījumus un lemj, vai apsūdzētais ir vainīgs vai ne. Ungārijā kriminālprocesā (izņemot dažus tiesvedības veidus) tiesa pierādījumus var izskatīt arī atklātā sēdē, tāpēc liecinieku var izsaukt uz tiesas sēdi un nopratināt. Ja apsūdzēto atzīst par vainīgu, viņu notiesā un piespriež sodu. Ja apsūdzēto atzīst par nevainīgu, viņu attaisno.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju:

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 10/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.