Cietušo tiesības (katrā valstī)

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Pēc pirmās sazināšanās ar kriminālvajāšanas iestādēm jums kā cietušajai personai tiks nodrošināta informācija jums saprotamā valodā par veselības aprūpes iestādēm tuvējā apkārtnē, uzturēšanās vietām, patversmēm un patvēruma vietām. Ja cietušo vidū ir nepilngadīgie, jāinformē nepilngadīgo tiesa, lai tā izvērtētu situāciju un aizsardzības pasākumus. Tiesībaizsardzības iestādēm ir pienākums pēc jūsu pieprasījuma jebkurā laikā nodrošināt saziņu ar šādām organizācijām:

 • cietušo atbalsta dienestiem
 • specializētām juridiskās palīdzības iestādēm
 • advokātu padomēm (Consigli dell’Ordine)
 • nevalstiskām organizācijām (NVO)
 • juridiskās palīdzības sniedzējiem un tiesu medicīnas nodaļām
 • ar juridisko palīdzību saistītām valsts iestādēm (Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju)

Cietušo atbalsta organizācijas

nevalstiskas organizācijas ?€‘ Asociācijas, kas sniedz juridisko palīdzību noziegumos cietušajiem

 1. arodbiedrības: Itālijas Vispārējā darba konfederācija (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) — Itālijas Darbinieku arodbiedrību konfederācija (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL) ?€‘ Itālijas Arodbiedrība (Unione Italiana del Lavoro; UIL)
 2. Asociācija Libera [pret mafiju vērsta organizācija] — 0832 683429?€‘683430
 3. Romas patversme no vardarbības cietušām sievietēm — 06 6840 172006
 4. Patērētāju organizācijas
 5. Vecāka gadagājuma cilvēku tiesību asociāciju valsts tīkls (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) — 06 48907327
 6. Tīkls Dafne (atbalsts no vardarbības cietušajiem) — 011 5683686

Cilvēku tirdzniecības novēršanas palīdzības līnija — 800 290 290

Vardarbības novēršanas palīdzības līnija — 1522

Diskriminācijas novēršanas palīdzības līnija — 800 90 10 10

Palīdzības līnija no dzimumorgānu izkropļošanas cietušajiem — 800 300 558

Palīdzības līnija no terorisma un organizētas noziedzības cietušajiem — 06.46548373 — 06.46548374 — 06.46548375

Palīdzības līnija ar mafiju saistītos noziegumos cietušajiem — 800 191 000

Palīdzības līnija no izspiešanas un augļošanas cietušajiem — 800 999 000

Palīdzības līnija visās valodās ziņošanai par diskriminācijas un rasisma gadījumiem — 800 90 10 10

Ārkārtas palīdzības līnija nepilngadīgajiem — 114

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Atbalsts cietušajiem ir bez maksas.

Kādus atbalsta veidus es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Noziegumi, kuros izmantota vardarbība, var atstāt traumējošu iespaidu uz cietušo, tādēļ šādā situācijā varat lūgt palīdzību attiecīgajiem vietējās sanitārās iestādes (Azienda Sanitaria Locale; ASL) nodrošinātajiem valsts dienestiem, piemēram, ģimenes konsultāciju centriem (consultorio familiare), kā arī vietējai pašvaldībai (sociālajam dienestam). Ja cietušo vidū ir nepilngadīgie, jāinformē nepilngadīgo tiesa, lai tā izvērtētu situāciju un aizsardzības pasākumus. Policijas iestādēm (militārajai policijai (Carabinieri), valsts policijai, pašvaldības policijai utt.) ir pienākums pēc jūsu pieprasījuma nodrošināt saziņu ar šādām organizācijām: Dažām patversmēm ir “drošās mājas”, kurās jūs smagos gadījumos var izmitināt, lai novērstu turpmāku vardarbību pret jums. Lai saņemtu informāciju un/vai sazinātos ar patversmēm jūsu reģionā, varat arī zvanīt uz bezmaksas tālruņa numuru 1522, kuru nodrošina Itālijas premjerministra birojs. Ja jums ir personīgas grūtības, varat arī lūgt palīdzību atbalsta administratoram (Amministratore di Sostegno) — personai, kura strādā civiltiesas aizbildnības nodaļas vadībā un ir atbildīga par bezmaksas palīdzības sniegšanu personām, kas nonākušas grūtībās, tostarp pagaidu grūtībās, lai apmierinātu to vajadzības. Jūs varat iesniegt pieprasījumu tieši civiltiesā vai izskaidrot jūsu grūtības vietējās pašvaldības sociālajam dienestam, lai tas varētu informēt prokuratūras civillietu nodaļu, kura var uzdot veikt darbības jūsu labā.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Nevalstiskās organizācijas sniedz dažādu veidu atbalstu, tostarp psiholoģisko atbalstu, pagaidu izmitināšanu patversmēs u. c. telpās, juridisko atbalstu un palīdzību, materiālo atbalstu, nepieciešamo lietu nodrošināšanu utt.

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.