Cietušo tiesības (katrā valstī)

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Jūs tiksiet atzīsts par cietušo, ja Jums ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantisks zaudējums, proti: Jūs tikāt ievainots, Jūsu īpašums tika sabojāts vai nozagts utt. un tam par iemeslu bija tāda personas uzvedība, kas atzīstama par noziedzīgu. Kā cietušajam Jums ir ar likumu garantētas tiesības gan pirms kriminālprocesa uzsākšanas, gan kriminālprocesa ietvaros un pēc tā pabeigšanas.

Kriminālprocesu Latvijā uzsāk ar izmeklēšanu, ko veic policijas darbinieki prokurora uzraudzībā. Brīdī, kad policijas rīcībā ir pietiekami pieradījumi tam, ka aizdomās turamā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, krimināllieta tiek nodota prokuroram, kurš pieņem lēmumu par apsūdzības uzradīšanu aizdomās turamajam un lietas nosūtīšanu tiesai.

Tiesa veic iegūto pierādījumu analīzi. Ja ir pamats atzīt apsūdzēto par vainīgu, tiesa piespriež viņam/viņai kriminālsodu. Ja nav pietiekamu pierādījumu tam, ka apsūdzētais ir izdarījis viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu, viņš ir atzīstams par nevainīgu un attaisnojams.

Šajā resursā apkopotā informācija iepazīstinās Jūs ar kriminālprocesa posmiem, raksturojot Jūsu tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas un kriminālvajāšanas laikā,iztiesāšanas laikā, kā arī pēc sprieduma taisīšanas pirmās instances tiesā. Papildus tam, var uzzināt par palīdzību un atbalstu, ko Jūs varat saņemt.

Lapa atjaunināta: 29/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.