Cietušo tiesības (katrā valstī)

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

Ja esmu cietis noziedzīga nodarījuma rezultātā, kur man ir jāvēršas pēc atbalsta un palīdzības?

– kā noziedzīgā nodarījumā cietušais(-sī) Jūs varat sazināties ar tālāk norādītajiem galvenajiem cietušo atbalsta dienestiem.

A. Valdības dienests

Galvenais sociālās palīdzības dienests (SCAS) — cietušo atbalsta dienesti (Service central d’assistance sociale (SCAS) — Services d’Aide aux Victimes (SAV)SAV Luksemburgā

Atbalsta veidi:

 • psihologa un psihoterapeita konsultācijas;
 • juridiskās informācijas dienests;
 • grupu terapija no vardarbības ģimenē cietušajiem;
 • pavada cietušos visā tiesas procesā.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tālr.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-pasts: scas-sav@justice.etat.lu
Tīmekļa vietne: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevalstiskās organizācijas (NVO)

1. Atbalsts noziedzīgos nodarījumos cietušajiem (Aide aux Victimes de la Criminalité) — Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Atbalsta veidi:

 • juridisko konsultāciju pakalpojumi;
 • morāls, finansiāls un materiāls atbalsts.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tālr.: (+352) 40 20 40

E-pasts: wrl@pt.lu
Tīmekļa vietne: http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Atbalsta dienesti atzītiem no vardarbības ģimenē cietušajiem

Ir trīs šādi dienesti.

– SAVVD Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse) asbl

Atbalsta veidi:

 • psihosociālās konsultācijas;
 • juridiskā informācija un atbalsts;
 • juridiska, administratīva un sociāla rakstura informācija un atbalsts pēc tam, kad prokurors ir izlicis no mājokļa vardarbības īstenotāju;
 • juridisko pasākumu plānošana;
 • cita starpā pavada cietušos tiesā, pie advokāta, pie ārsta;
 • norādījumu sniegšana;
 • konsultācijas un pasākumi aizsardzībai pret aizskaršanu;
 • cietušo aizsardzības plāna izstrāde.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 18 62
Fakss: (+352) 26 48 18 63

E-pasts: contact@savvd.lu
Tīmekļa vietne: http://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EALuksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Bērniem, kuri ir tieši un netieši cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas rīkojumu.

Atbalsta veidi:

 • atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas pasākumu;
 • kā psiholoģiskais dienests bērniem un pusaudžiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē; psiholoģisks atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē, un viņu ģimenēm.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 20 50
Fakss: (+352) 26 48 18 63

E-pasts: contact@psyea.lu
Tīmekļa vietne: http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Didelanžā no fonda “Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Atbalsta dienests bērniem, kuri ir tieši un netieši cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas rīkojumu.

Atbalsta veidi:

 • atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas pasākumu.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 51 72 72 89

E-pasts: alternatives@profamilia.lu
Tīmekļa vietne: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Konsultāciju pakalpojumi sievietēm, kuras ir atzītas no vardarbības cietušās

Atbalsta veidi:

 • konsultācijas pa tālruni;
 • psihosociālās konsultācijas;
 • juridiska, administratīva un sociāla rakstura informācija un atbalsts;
 • juridisko pasākumu plānošana;
 • sievietes tiek pavadītas citos profesionālajos dienestos — pie advokāta, tiesā, policijā;
 • iztaujāšana uzņemšanai sieviešu patversmē;
 • izglītošana un lekcijas par vardarbību ģimenē;
 • semināri un diskusiju grupas.

Ir četras šādas grupas:

– VISAVI (“Dzīvo bez vardarbības”) (VISAVI (Vivre Sans Violence)) Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Konsultāciju centrs no vardarbības ģimenē cietušām sievietēm

KONTAKTINFORMĀCIJA:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tālr.: (+352) 49 08 77-1
Fakss: (+352) 26 48 26 82

E-pasts: feminfo@visavi.lu
Tīmekļa vietne: http://fed.lu/wp/services/visavi/

– DIENVIDU CENTRS (FOYER SUD) Ešā pie Alzetes no Luksemburgas Nacionālās sieviešu padomes (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Konsultāciju centrs sievietēm briesmās, tostarp no vardarbības cietušajām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tālr.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fakss: (+352) 54 57 57 57

E-pasts: foyersud@pt.lu
Tīmekļa vietne: http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Centrs “OZANAM Luksemburgā

– Centrs “OZANAM Ziemeļi” (Centre OZANAM Nord) Vilcā no fonda “Atvērto durvju nams” (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Konsultāciju centri sievietēm briesmās, tostarp no vardarbības cietušajām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tālr.: (+352) 48 83 47

E-pasts: ozanam@fmpo.lu
Tīmekļa vietne: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tālr.: (+352) 26 95 39 59

E-pasts: ozanam.nord@fmpo.lu
Tīmekļa vietne: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA Didelanžā no fonda “Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Konsultāciju centrs sievietēm briesmās, tostarp no vardarbības cietušajām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tālr.: (+352) 51 72 72-41
Fakss: (+352) 52 21 88

E-pasts: femmes@profamilia.lu
Tīmekļa vietne: http://www.cnfl.lu/

4. Konsultāciju centrs bērniem un pusaudžiem, kuri ir reģistrēti no vardarbības cietušie

Ir četri šādi centri:

– PSY EA Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Psiholoģiskais dienests bērniem un pusaudžiem vecumā no 3 gadiem līdz 21 gadam, kuri cietuši no vardarbības ģimenē vai bijuši liecinieki vardarbībai ģimenē, un viņu ģimenēm.

Atbalsta veidi:

 • psiholoģiskais atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē, un viņu ģimenēm.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 20 50
Fakss: (+352) 26 48 18 63

E-pasts: contact@psyea.lu
Tīmekļa vietne: http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Didelanžā no fonda “Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Konsultāciju dienests bērniem un pusaudžiem vecumā no 0 līdz 27 gadiem, kuri cietuši no fiziskas un garīgas vardarbības, tostarp vardarbības ģimenē, vai bijuši liecinieki šādai vardarbībai, un viņu ģimenēm.

Atbalsta veidi:

 • psiholoģiskais atbalsts bērniem un viņu ģimenēm;
 • atbalsts ģimenes attiecību, savstarpējas cieņas stiprināšanai;
 • informēšana par vardarbību un preventīvais darbs.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 51 72 72 89

E-pasts: alternatives@profamilia.lu
Tīmekļa vietne: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE Didelanžā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Konsultāciju un informācijas dienests briesmās esošām meitenēm (vecumā no 12 gadiem līdz 21 gadam), kuras cietušas no fiziskas, garīgas vai seksuālas vardarbības.

Atbalsta veidi:

 • individuālas iztaujāšanas;
 • atbalsts administratīvajām procedūrām;
 • palīdzība uzraudzītas pajumtes meklēšanā;
 • palīdzība iespējamai uzņemšanai Meederchershaus patversmē.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tālr.: (+352) 49 41 49
Fakss: (+352) 27 12 59 89

E-pasts: infofilles@pt.lu
Tīmekļa vietne: http://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Alupse

Psiholoģisko konsultāciju un terapijas dienests bērniem vecumā no 0 gadiem līdz 21 gadam, kuri cietuši no fiziskas, garīgas un seksuālas vardarbības, un viņu ģimenēm.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 18 48-1
Fakss: (+352) 26 19 65 55

E-pasts: alupse@pt.lu
Tīmekļa vietne: http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akreditēts konsultāciju, informācijas un palīdzības centrs briesmās esošiem vīriešiem un zēniem, kuri cietuši no vardarbības, — infoMann Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “actTogether

Atbalsta veidi:

 • psiholoģisks un sociāls atbalsts un konsultācijas;
 • informācijas un dokumentācijas pakalpojumi;
 • izpratnes veidošanas pasākumi un izglītošana;
 • pavada un atbalsta vīriešus viņu uzņemšanai vīriešu patversmē.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tālr.: (+352) 27 49 65
Fakss: (+352) 27 49 65 65

E-pasts: info@infomann.lu
Tīmekļa vietne: http://www.infomann.lu/

6. Akreditēts konsultāciju un palīdzības centrs vardarbības (tostarp vardarbības ģimenē) īstenotājiem — “Riicht eraus Luksemburgā no Luksemburgas Sarkanā Krusta

Atbalsta veidi:

 • konsultācijas, atbalsts, palīdzība vardarbības ģimenē īstenotājiem (vīriešiem un sievietēm) un viņu uzklausīšana un pavadīšana saistībā ar izlikšanu no mājokļa, ko veic ar tiesas lēmumu piespiedu kārtā vai uz brīvprātības principa;
 • vardarbības īstenotāju informētības un atbildības veicināšana;
 • cietušo īstermiņa aizsardzība;
 • konfliktu pārvaldība un pašapziņa;
 • atbalsts personām, kas apņēmušās mainīties;
 • palīdzība tādu praktisku stratēģiju izstrādē, kas ļauj sasniegt ilgnoturīgas pārmaiņas vardarbības īstenotāju attieksmē un uzvedībā;
 • atbalsts personām, kas vēlas mainīt savu vardarbīgo attieksmi;
 • diskusiju grupa.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tālr.: (+352) 27 55-5800
Sarkanā Krusta palīdzības līnija: (+352) 27 55
Fakss: (+352) 27 55-5801

E-pasts: riichteraus@croix-rouge.lu
Tīmekļa vietne: http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Palīdzības dienests atzītiem cilvēku tirdzniecības upuriem

Ambulatora un stacionāra aprūpe visiem cilvēku tirdzniecības upuriem — sievietēm, vīriešiem un bērniem.

Ir divi koordinēti dienesti:

– SAVTEH Luksemburgā no asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse) asbl

– COTEH Luksemburgā no fonda “Atvērto durvju nams” (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Atbalsta veidi:

 • konsultācijas pa tālruni un klātienē;
 • psihosociāls atbalsts un uzraudzība;
 • psiholoģisks atbalsts un stabilizācija;
 • konsultēšanas vai medicīniskas aprūpes organizēšana;
 • cietušā pavadīšana uz kriminālizmeklēšanas nodaļu atpazīšanas nolūkos;
 • atbalsts cietušajam viņa sadarbībā ar policiju un prokuratūru;
 • cietušo pavadīšana jo īpaši juridiskās, administratīvās un sociālās procedūrās;
 • stacionārās aprūpes koordinēšana un cietušo izmitināšanas organizēšana atbilstoši viņu dzimumam un vecumam;
 • materiālā un finansiālā palīdzība;
 • informēšana par cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām, tiesas un administratīvām procedūrām, piešķirtajiem pabalstiem;
 • sazināšanās ar NVO izcelsmes valstīs brīvprātīgas atgriešanās laikā.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 26 31
Fakss: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E-pasts: traite.humains@visavi.lu
Tīmekļa vietne: http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tālr.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E-pasts: coteh@fmpo.lu
Tīmekļa vietne: http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policija

Luksemburgas Galvenā
policijas pārvalde
(Police Grand-Ducale Direction GénéraleL-2957 Luxembourg

Tālr.: (+352) 49 97-1
Ārkārtas palīdzības līnija: 113
Fakss: (+352) 49 97-20 99

E-pasts: contact@police.public.lu
Tīmekļa vietne: http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Vietējās iestādes

Juridiskās uzņemšanas un informācijas dienests (Service d’accueil et d’information juridique):

– DĪKIRHE

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tālr.: (+352) 80 23 15

– EŠA PIE ALZETES

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tālr.: (+352) 54 15 52

– LUKSEMBURGA

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tālr.: (+352) 22 18 46

Tīmekļa vietne: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Juridiskās informācijas dienests “Sieviešu tiesības”:

PROKURATŪRA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC or CR
L-2080 Luxembourg

Tīmekļa vietne: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministrijas

– Tieslietu ministrija (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-84537
Fakss: (+352) 26 68 48 61

E-pasts: info@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: http://www.mj.public.lu/

Atbildības joma:

 • civillietas;
 • krimināllietas — kompensācija cietušajiem, juridiskā palīdzība, mediācija krimināllietās;
 • komerclietas;
 • tiesu organizācija;
 • administratīvās tiesvedības vispārējā koordinācija administratīvajās tiesās;
 • soda iestādes.

– Iekšlietu ministrija (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-84600
Fakss: (+352) 22 11 25

E-pasts: info@miat.public.lu
Tīmekļa vietne: http://www.mi.public.lu/

Atbildības jomas saskaņā ar Lielhercogistes 2015. gada 28. janvāra Dekrētu:

 • ārkārtas palīdzības dienestu koordinēšana;
 • sadarbība ar NVO.

– Iekšējās drošības ministrija (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-84659
Fakss: (+352) 22 72 76

E-pasts: secretariat@msi.etat.lu
Tīmekļa vietne: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Atbalsts cietušajiem saskaņā ar Luksemburgas 2015. gada 28. janvāra Dekrētu:

 • Luksemburgas policija, Policijas galvenā inspekcija (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Eiropas Tieslietu un iekšlietu policija, Starptautiskā policija, Sadarbības policija

– Iespēju vienlīdzības ministrija (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-85806
Fakss: (+352) 24 18 86

E-pasts: info@mega.public.lu
Tīmekļa vietne: http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Atbildības jomas:

 • vardarbība ģimenē;
 • Profesionāļu sadarbības komiteja cīņai pret vardarbību;
 • partnerība ar MEGA akreditētajām NVO no vardarbības ģimenē cietušo un šādas vardarbības īstenotāju, briesmās esošu sieviešu un vīriešu, ar dzimumu saistītā vardarbībā cietušo un cilvēku tirdzniecības upuru ambulatorajā un stacionārajā aprūpē un šādas aprūpes pārvaldība kopā ar minētajām NVO;
 • partnerība un sadarbība ar valsts apstiprinātām NVO tādu briesmās esošu personu aprūpē, kas cietušas no vardarbības.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

- Luksemburgas policija

Uzticības tālrunis: 113

Pirmdiena–piektdiena, visu diennakti

Luksemburgas Sarkanais Krusts

Uzticības tālrunis: 2755

Pirmdiena–piektdiena no plkst. 7.00 līdz 22.00

– Fraentelefon (“Sievietes briesmās”)

Uzticības tālrunis: (+352) 44 81 81

Pirmdiena–piektdiena, visu diennakti

– Fraentelefon (“Sievietes briesmās”)

Uzticības tālrunis: (+352) 44 81 81

Pirmdiena–piektdiena no plkst. 9.00 līdz 15.00

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Jā, atbalsts cietušajiem tiek sniegts bez maksas.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Skatīt atbildi uz pirmo jautājumu B punktā.

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.