Cietušo tiesības (katrā valstī)

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Valsts sociālās aprūpes aģentūra nelaimē nonākušiem bērniem un ģimenēm „Appogg

Maltas Cietušo atbalsta organizācija

Valsts sociālās aprūpes aģentūra nelaimē nonākušiem bērniem un ģimenēm „Appogg”

Aģentūra „Appogg” piedāvā sociālo darbinieku palīdzību, psihologa konsultācijas, palīdzību, atbalstu un padomus cietušajiem, jo īpaši tādām neaizsargātām iedzīvotāju grupām kā bērni un ģimenes vardarbībā cietušie.

Valsts sociālās aprūpes aģentūra nelaimē nonākušiem bērniem un ģimenēm „Appogg”:

  • aģentūra ir iekļauta Ģimenes un sociālās solidaritātes ministrijas Sociālās aprūpes dienestā;
  • piedāvā pastāvīgu sociālo darbinieku palīdzību, psihologa konsultācijas, palīdzību, atbalstu un padomus visiem cietušajiem, jo īpaši tādām neaizsargātām iedzīvotāju grupām kā bērni un ģimenes vardarbībā cietušie;
  • pakalpojumus aģentūra nodrošina bez maksas, un tie nav saistīti ar apsūdzētā kriminālvajāšanu un notiesāšanu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: http://www.appogg.gov.mt/

Maltas Cietušo atbalsta organizācija

Maltas Cietušo atbalsta organizācija sniedz noziedzīgos nodarījumos cietušajiem profesionālu, neatkarīgu, konfidenciālu un objektīvu informāciju par cietušo tiesībām un viņiem pieejamiem pakalpojumiem un palīdzību.

Maltas Cietušo atbalsta organizācija:

  • neatkarīga organizācija, kas nav saistīta ar policiju, tiesām un citām krimināltiesību aģentūrām;
  • sniedz noziedzīgos nodarījumos cietušajiem profesionālu, neatkarīgu, konfidenciālu un objektīvu informāciju par cietušo tiesībām un viņiem pieejamiem pakalpojumiem un palīdzību;
  • piedāvā informāciju par Maltas krimināltiesību sistēmu un kriminālprocesu;
  • nodrošina bezmaksas pakalpojumus, kas ir pieejami neatkarīgi no tā, vai par noziedzīgo nodarījumu ir paziņots, un kad tas noticis.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: http://victimsupport.org.mt/

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.