Cietušo tiesības (katrā valstī)

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Vai es varu pārsūdzēt spriedumu?

Tiesas process noslēdzas ar tiesas nolēmumu, ar ko tā vai nu notiesā, vai attaisno apsūdzēto. Ja apsūdzētais tiek atzīts par vainīgu, tiesnesis pieņem notiesājošu spriedumu. Saskaņā ar Maltas tiesību aktiem tikai apsūdzētajam un ģenerālprokuroram ir tiesības pārsūdzēt notiesājošo/attaisnojošo spriedumu un/vai piespriesto sodu, vēršoties Krimināllietu apelācijas tiesā.

Tomēr, ja ir iesniegta pārsūdzība un jums sākotnējā tiesvedībā ir bijis civilprasītāja statuss, jūsu advokāts varēs iepazīties ar visiem attiecīgajiem dokumentiem, kas saistīti ar apelācijas lietu.

Kādas ir manas tiesības pēc sprieduma pasludināšanas?

Pēc sprieduma stāšanās spēkā jums ir tiesības saņemt tiesas nolēmuma kopiju. Ja tiesa likumpārkāpējam piespriež cietumsodu, jums ir tiesības tikt informētam, kad likumpārkāpējs tiek atbrīvots vai arī izbēg no apcietinājuma.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Jums ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc kriminālprocesa beigām, tiesvedības laikā un atbilstīgā laika periodā.

Kādu informāciju es varu saņemt, ja likumpārkāpējs tiek notiesāts?

Jūs saņemsiet galīgā sprieduma kopiju.

Vai mani informēs, ja likumpārkāpējs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai ar nosacījumiem) vai izbēgs no cietuma?

Jā, jūs informēs, kad likumpārkāpējs tiks atbrīvots vai izbēgs.

Vai mani iesaistīs lēmumu pieņemšanā par likumpārkāpēja atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt liecību vai iesniegt apelācijas sūdzību?

Šādu lēmumu pieņemšanā jūs neiesaistīs, tomēr jūs par tiem informēs.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.