Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Ja esat cietis noziegumā, jums ar likumu ir piešķirtas noteiktas individuālas tiesības, kuras jūs varat izmantot pirms tiesvedības, tās laikā un pēc tās. Jūs varat izmantot arī dažādu veidu palīdzību un pieprasīt nozieguma radītā kaitējuma atlīdzināšanu.

Kriminālprocess Ziemeļīrijā sākas ar izmeklēšanu, kuras laikā policija vāc pierādījumus. Kad policija ir pabeigusi izmeklēšanu, lieta tiek nodota prokuratūrai. Prokurors pārbauda, vai pret aizdomās turēto ir pietiekami daudz pierādījumu, lai varētu saukt viņu pie atbildības, un vai viņa saukšana pie atbildības ir sabiedrības interesēs. Ja prokurors nolemj nesaukt personu pie atbildības, lieta tiek izbeigta. Pretējā gadījumā prokurors sagatavo lietu izskatīšanai un iesniedz prasību tiesā. Jebkurā gadījumā jūs informēs par prokuratūras lēmumu un, ja lieta tiks nodota tiesai, ar jums sazināsies, lai informētu par tiesas sēdes datumu.

Lietas par mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem izskata miertiesās. Lietas par smagākiem noziegumiem (piemēram, izvarošanu vai laupīšanu) izskata tiesnesis un zvērinātie Kroņa tiesā. Zvērināto sastāvā ir 12 no vēlētāju reģistra nejauši izvēlēti cilvēki, kuriem tiesvedības laikā sniedz pierādījumus un kuri lemj, vai apsūdzētais ir vainīgs nozieguma izdarīšanā. Tiesnesis tiesvedības laikā lemj par tiesiskiem apstākļiem, piemēram, par to, vai ir ļauts sniegt konkrētus pierādījumus. Tiesvedības beigās, ja zvērināto sastāvs atzīst apsūdzēto par vainīgu, tiesnesis lemj par sodu, ko piemēro par noziegumu saskaņā ar likumu.

Lai atrastu nepieciešamo informāciju, noklikšķiniet uz turpmāk redzamajām saitēm

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 14/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.